N-VA niet opgezet met “Belgicistische” plannen van 170 miljoen euro

 

 ©  blg

Met 170 miljoen euro wil staatssecretaris voor Relance en Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS) het Brusselse Jubelpark opkalefateren. Dat moet zo de achtergrond vormen voor een groots opgezette viering van 200 jaar België, staat in zijn beleidsnota te lezen. Bij N-VA zijn ze daar niet over te spreken. “Eén megalomaan centralistisch droombeeld”, vinden Kamerleden Tomas Roggeman en Frieda Gijbels.

Arnout Gyssels

Hoofdpunten