Op 8 jaar tijd staan drie keer meer gebouwen van Vlaamse overheid leeg

 

Het aantal leegstaande gebouwen in beheer van de Vlaamse overheid neemt gestaag toe, zo blijkt uit informatie die Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) heeft opgevraagd bij Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Sinds 2013 gaat het om een verdriedubbeling.

ckaBron: BELGA

De Vlaamse overheid beheert 2.774 gebouwen, waarvan 2.352 in eigendom. Daarvan staan 180 gebouwen, of 6,49 procent, momenteel leeg. Dat aantal kent de afgelopen jaren een continue stijging, van 62 gebouwen in 2013 (of 2,63 procent). 

Het gaat vooral om woningen (74 van de 180) en gebouwen van openbare infrastructuur (44 van de 180), die momenteel leegstaan. Vlaanderen wil 46 van die gebouwen afstoten, dertien zullen behouden blijven. Voor 121 gebouwen is nog geen beslissing genomen.

“Ieder leegstaand gebouw is er één te veel”, zegt Van Rompuy zondag in een persbericht. “Er is niet alleen de financiële implicatie maar ook de nefaste impact van dit ongebruikt vastgoed op de directe omgeving.” Volgens hem moet de Vlaamse overheid aan introspectie doen. “Duidelijke keuzes maken in functie van efficiënt vastgoedbeheer is bijgevolg primordiaal.”

Van Rompuy juicht weliswaar enkele initiatieven toe, zoals een systeem van intern vastgoed waardoor de verschillende Vlaamse entiteiten en departementen makkelijker vastgoed kunnen uitwisselen. Ook is er een raamovereenkomst om vastgoed tijdens perioden van tijdelijke leegstand te beheren en beschermen. “Maar het is onvoldoende.”

Lees ook

Nu in het nieuws