A12 in Brussel wordt groene promenade: Touring en Voka vrezen dat pendelaars en bedrijven wegblijven

 

 ©  put

Het Brussels Gewest heeft plannen klaar om het laatste stuk van de A12 om te vormen in een groene promenade. Stadinwaarts blijft er één rijstrook voor auto’s over. Dat schrijven De Morgen en La Libre Belgique dinsdag.

Bron: BELGA

De bevoegde administratie Brussel Mobiliteit heeft de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning al ingediend. Hoewel er nog infovergaderingen voor de buurtbewoners volgen, verwacht de overheid geen grote moeilijkheden. De hoop is dat de vergunning binnen zes maanden rond is, zodat de werken in 2022 kunnen starten. Die zouden ongeveer drie jaar duren.

Concreet gaat het om een strook van drie kilometer tussen de grens met Vlaanderen en het kanaal, ter hoogte van de Van Praetbrug. Die strook omvat een stuk A12 en R21. Wie daar nu met de wagen passeert, rijdt met 120 kilometer per uur voorbij het knooppunt van de Brusselse ring en het Atomium, om ter hoogte van het Amerikaans theater te vertragen en via het koninklijk domein van Laken door te stromen tot in het stadscentrum.

Die weg wordt smaller en trager. Stadinwaarts gaat het aantal rijstroken van drie naar twee en vervolgens naar één. Zo ontstaat er een trechter. De snelheidslimiet gaat naar 90 en 50 kilometer per uur. Staduitwaarts blijven twee rijvakken over. 

De bedoeling is om de openbare ruimte terug te geven aan de inwoners. “Dit project past in de 10-minutenstad, een concept waarmee we in elke buurt scholen, kinderdagverblijven, openbaar vervoer en andere voorzieningen willen creëren”, zegt Brussels burgemeester Philippe Close (PS). Tegelijk moet de overlast van het autoverkeer omlaag. 

“We starten met de heraanleg van de invalswegen van Brussel. We transformeren autosnelwegen tot intermodale stadsboulevards: vlot en bereikbaar voor alle modi, groener en leefbaarder voor alle bewoners. De A12 wordt zo een groene, vlotte en leefbare toegangspoort voor iedereen”, aldus Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

“Leidt tot filevorming”

Mobiliteitsorganisatie Touring en werkgeversorganisatie Voka Metropolitan stellen de omvorming van het einde van de A12 in vraag. Ze vrezen dat het enkel zal leiden tot meer files, stadsbezoekers daardoor wegblijven en bedrijven uiteindelijk wegtrekken. De alternatieven staan volgens beide organisaties nog niet op punt.

De versmalling van de A12 in Laken is veel te drastisch volgens Touring. Het overhouden van slechts één rijstrook en het creëren van een trechter “heeft tot logisch gevolg meer filevorming en vertraagd verkeer, hetgeen nog meer luchtpollutie veroorzaakt dan voordien. Laat het nu net dat zijn wat de overheden willen vermijden”, stelt Touring. 

Om de vlotte toegang tot de stad te behouden wil Touring minstens twee rijstroken vrij houden en vraagt het een test om de invloed te meten op de files en de doorstroming van het verkeer. Bovendien stelt de mobiliteitsorganisatie vast dat er nog niet geïnvesteerd is in alternatieven. 

Die investeringen moet eerst plaatsvinden. En dan kan een omvorming tot stadsboulevard wel tot de mogelijheden behoren, gelooft Voka Metropolitan. “Van de reeds vele jaren beloofde overstapparkings aan de A12 en op parking C lijkt geen sprake meer. Het is ook nog wachten op de geplande sneltram langsheen de A12”, klinkt het bij de werkgeversorganisatie.

Bovendien betreurt Voka dat de Brusselse regering deze beslissing eenzijdig neemt, zonder Vlaanderen te raadplegen. “Waar blijft het lang aangekondigde globale mobiliteitsakkoord tussen Brussel en Vlaanderen?”, werpt Voka Metropolitan op.

Ook Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw Pascal Smet (Vooruit) ziet de nieuwe plannen niet zitten.

De omvorming is niet prioritair omdat er geen ‘Park and Ride’-zone in de plannen is voorzien en omdat het einde van de A12 eigenlijk al een groen gebied is, zegt hij aan Belga.

Bovendien is het plan van Van den Brandt volgens Smet niet doorgesproken met de regering. “In deze financieel moeilijke tijden zijn er andere investeringen in Brussel die meer prioriteit hebben, zoals de assen Belliard en Wetstraat of de Jamarlaan. Dit is een ‘nice to have’, geen ‘need to have’”, vindt Smet.

Nu in het nieuws