Congo was eigenlijk maar een troostprijs: alle (mislukte) pogingen van Leopold I en Leopold II in hun koloniale avontuur

 

 ©  Marc Gysens

Wie dacht dat Congo het enige Belgische koloniale avontuur was, onderschat de ijver van de Coburgs. Want 50 jaar vóór Leopold II Congo tot zijn speeltuin maakte, probeerde Leopold I al Ghana in te lijven. Koning-vader en koning-zoon zouden nog koloniale pogingen wagen in Guatemala, Marokko en zelfs China. Pogingen die Lucas Catherine beschrijft in zijn nieuwe boek Koloniaal België. “Er valt niet veel over te stoefen, hè. Ze zijn allemaal mislukt.”

Jesse Van Regenmortel

Hoofdpunten