BVAS blijft gekant tegen vaccinatie door apothekers

 

 ©  AFP

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) kant zich tegen het voorontwerp van wet dat apothekers de machtiging geeft om het vaccin tegen COVID-19 voor te schrijven en toe te dienen. “In geval van een anafylactische shock mogen ze ook adrenaline toedienen. Als dit voorontwerp wet zou worden, zal BVAS alle middelen inzetten om deze wet aan te vechten”, stelt BVAS-voorzitter Luc Henry dinsdag in een persbericht.

Bron: BELGA

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kondigde eind oktober aan dat hij werk maakt van een wetswijziging die ook apotheken moet toelaten om coronavaccins toe te dienen. De maatregel moet huisartsen toelaten om zich meer op hun kernopdrachten te focussen, klinkt de redenering.

Vaccineren is een medische handeling die alleen door artsen of door verpleegkundigen onder het toezicht van artsen uitgevoerd kan worden, hekelde BVAS eerder. “Wegens het risico op nevenwerkingen, contra-indicaties en complicaties is het vereist dat een arts aanwezig is die snel kan diagnosticeren en behandelen.”

Een voorontwerp van wet dat momenteel circuleert, maakt de bedoeling van minister Vandenbroucke volgens BVAS concreter. “Om vaccinatie toegankelijker te maken en de mensen te kunnen bereiken die nog niet gevaccineerd zijn, moet de mogelijkheid om het vaccin tegen het coronavirus COVID-19 voor te schrijven en rechtstreeks toe te dienen worden uitgebreid tot de apothekers”, citeert het artsensyndicaat de memorie van toelichting.

Het voorschrift door de apotheker is uitsluitend toegelaten “voor zover het vaccin onmiddellijk wordt toegediend in de apotheek waar het voorschrift en de aflevering worden verricht”. Apothekers mogen het coronavaccin dus niet aan de patiënt meegeven om het door een arts te laten zetten. Volgens BVAS kan de machtiging die apothekers krijgen voor het voorschrijven en toedienen van het COVID-19 vaccin uitgebreid worden tot andere soorten vaccins. De apotheker zou het vaccineren ook kunnen toevertrouwen aan een farmaceutisch-technisch assistent voor zover hij/zij er rechtstreeks toezicht op uitoefent.

“Dit voorontwerp van wet is ook een regelrechte aanslag op het beroep van verpleegkundige. In tegenstelling tot de apothekers hebben verpleegkundigen en artsen wel de klinische opleiding om vaccins toe te dienen en de vaccinatie verder op te volgen. Er zijn in dit land meer dan voldoende artsen en verpleegkundigen om de vaccinatie tegen het coronavirus op zich te nemen en tot een goed einde te brengen”, stelt BVAS, die een “apothekerslobby” aan het werk ziet die openlijk de vaccinatie claimt.

Lees ook

Nu in het nieuws