B&B-uitbaatster schuldig aan doodslag, geen moord: “Uit niets blijkt dat ze voorafgaand plan had om haar man te doden”

 

Na vier uur beraadslaging heeft de jury van het Oost-Vlaamse hof van assisen Christel Troffaes donderdagnacht schuldig verklaard aan doodslag op haar man Dirk Zegers (61). Geen moord dus. “Het is niet aangetoond dat beschuldigde handelde met voorbedachten rade”, klonk het verdict. Vandaag zal gepleit worden over de strafmaat.

Marc Klifman

Na een lange beraadslaging viel donderdagnacht een arrest op het assisenproces in Gent waar B&B-uitbaatster Christel Troffaes beschuldigd werd van de moord op haar echtgenoot Dirk Zegers (61), twee jaar geleden in De Koperen Pomp in Zottegem.

LEES OOK. Haar vader werd doodgestoken, haar moeder vloog in de cel: “Ik had schrik van haar en zei dat ze uit mijn buurt moest blijven”

De jury verklaarde de 60-jarige vrouw schuldig aan doodslag op haar man, maar oordeelde dat er geen sprake is van moord. “De beschuldigde erkent dat ze haar echtgenoot twee messteken heeft toegediend”, klonk het in de motivatie van het arrest. “De kracht waarmee dat gebeurde, toont aan dat de beschuldigde handelde met de intentie om te doden. De beschuldigde wist bovendien dat het mes recent door het slachtoffer werd geslepen.”

Maar de voorbedachtheid - dé inzet van het assisenproces- werd niet bewezen geacht. Nina Van Eeckhaut en Raan Colman, de advocaten van Christel Troffaes hadden vanaf de eerste dag al de beschuldiging “moord” betwist en de jury is hen daar nu in gevolgd. “Het is niet aangetoond dat beschuldigde handelde met voorbedachten rade”, klonk het letterlijk. “Het voorbedachte plan is niet aangetoond. Er was onvoldoende tijd opdat beschuldigde nog weloverwogen kon beslissen. Uit niets blijkt dat zij voorafgaand aan de val zou overgegaan zijn tot het plannen om Dirk Zegers te doden.”

LEES OOK. “De sfeer die daar hing, was zó kil”: spoedarts vertelt tijdens proces B&B-moord hoe ze zich ontfermde over Christel Troffaes nadat die haar echtgenoot doodstak

De feiten vonden plaats op 20 januari 2019 in Sint-Maria-Oudenhove, een deelgemeente van Zottegem. Rond 23 uur kwamen de hulpdiensten en de politie ter plaatse na een telefoontje van dochter Silke (25), maar voor Dirk Zegers kwam die hulp te laat. Troffaes zei dat haar man al jaren zwaar dronk en haar uitschold. Op de avond van de feiten was Zegers gevallen in dronken toestand en moest zij hem rechtop helpen, verklaarde Troffaes. Haar man zou dan zijn beginnen roepen en schelden, waarna ze een slagersmes uit de keukenla nam en hem twee keer in de borst stak.

Weerloos en ziek

Aanklager Eva Brantegem probeerde de jury donderdagmiddag te overtuigen dat Christel Troffaes wel degelijk schuldig is aan de “moord” op haar man. Ook al moest ze toegeven dat het niet om een “lange voorbedachtheid” kon gaan. “Maar ze heeft die avond beslist haar weerloze, zieke, stromdronken man te doden”, sprak ze. “Hij riep om hulp. Zij werd boos omdat ze hem niet recht kreeg. Ze sloeg hem in het gezicht. Met een stoel en met de wandelstok. Hij lag enkele minuten op de grond. Groggy. Knock-out. Maar ze besefte dat het niet volstond. Dus veranderde ze van tactiek.”

LEES OOK. Expert gaat op proces B&B-moord clash aan met CSI-team van politie met hoofd van isomo en bloed: “Ik heb al veel gezien, maar...”

Volgens Brantegem liep Christel Troffaes nadien heel bewust naar de keuken om in de lade met messen het grootste slagersmes te grijpen. “Een vlijmscherp mes die ze dertien centimeter diep in zijn lichaam plantte. En daarna nóg eens negen centimeter diep. De tijd die ze had om naar de keuken te wandelen en dat mes te nemen, is de tijd dat ze de beslissing nam om Dirk te doden.”

Uitlokking

Raan Colman, de advocaat van Troffaes, ging opnieuw keihard door op het volgens hem gebrekkig gevoerde onderzoek. “Stop met die vrouw te diaboliseren”, zei hij. “Er was geen plan. Ze ontstak in een furie na de scheldpartij teveel. Ze kon de verwensingen en de beledigingen niet meer aan. Er was een explosiemoment waarbij ze zei: genoeg!”

Ook advocate Nina Van Eeckhaut ging daar zeer stevig op door. Beide raadslieden vroegen de jury om rekening te houden met artikel 411 in het strafwetboek: de uitlokking. “Die man was een tiran thuis”, pleitte Van Eeckhaut. “Een monster. Kijk naar de diepe groeven in haar gelaat van ontgoocheling en pesterijen. Het was zijn levensvisie om te kleineren. Maar met scheldwoorden beuk je harder op iemand in dan met vuisten. Daarom wordt psychisch geweld ook aanvaard als uitlokking.”

LEES OOK. “Silke, ik denk dat ik uw papa heb vermoord”: uitbaatster B&B stak man dood en liet dochter naar hulpdiensten bellen

In het arrest wordt gezegd dat het “aannemelijk” is dat Christel Troffaes handelde in een gemoedstoestand van kwaadheid. “Tussen beschuldigde en slachtoffer waren al langer ruzies, waarbij verwijten werden geuit. Dat was die avond niet anders.” De jury oordeelde dat er van “uitlokking” geen sprake kon zijn.

Christel Troffaes riskeert voor doodslag maximum dertig jaar gevangenisstraf. Vrijdagochtend wordt gepleit over de strafmaat.

Lees ook

Nu in het nieuws