Nieuw besluit van Taliban: “Vrouwen zijn geen eigendom, maar vrije mensen”

 ©  AFP

In Afghanistan zijn de militant islamistische taliban drie en een halve maand na hun terugkeer aan de macht opgekomen voor het respect voor vrouwenrechten. In een vrijdag bekendgemaakt besluit dragen ze organisaties, religieuze geleerden en ouderlingen op ernstige maatregelen te nemen om vrouwenrechten door te drukken. “Een vrouw is geen eigendom, maar een edel persoon en een vrij mens”, stelt het besluit.

jvhBron: BELGA

Tot nu toe hadden de islamisten sinds hun machtsovername half augustus de rechten van vrouwen duidelijk teruggeschroefd. Het besluit bepaalt echter dat niemand een ongehuwde vrouw of een weduwe tot een huwelijk kan dwingen. Ook mag niemand vrouwen ter beschikking stellen in ruil voor vrede of ter beëindiging van een vijandigheid. In Afghanistan komt het wel vaker voor dat een vrouw bijvoorbeeld bij een familievete als genoegdoening weggegeven wordt. Weduwen hebben volgens het besluit recht op een erfenis, en op een bruidsschat als ze hertrouwen.

In het besluit worden bovendien twee ministeries en het gerecht ertoe opgeroepen ervoor te zorgen dat de rechten van vrouwen bekendgemaakt en toegepast worden. De standpunten in de tekst zijn alles bij elkaar niet nieuw en stroken met de regels van de islam. Ook de Afghaanse wetten garanderen deze rechten. Voor de machtsovername door de taliban werden ze ook vaak niet nageleefd. Voor de rechtbank konden ze dikwijls niet afgedwongen worden.

Het besluit zwijgt over de rechten van vrouwen op onderwijs en werk. Sinds de terugkeer van de islamisten aan de macht kunnen vrouwen in veel gevallen niet meer werken. De meeste middelbare scholen voor meisjes zijn gesloten. Straatprotesten van activisten werden met geweld onderdrukt. Veel van de activisten vluchtten het land uit.

Aangeboden door onze partners