OVERZICHT. Nieuwe coronamaatregelen na Overlegcomité: langere kerstvakantie en mondmaskerplicht vanaf zes jaar

© Het Nieuwsblad

Er worden voor de derde keer in evenveel weken strengere coronamaatregelen ingevoerd in ons land, omdat de ziekenhuizen steeds meer kraken onder de vierde coronagolf. Grote evenementen worden daarom verboden en ook in het onderwijs verandert een en ander. Lees hier wat het Overlegcomité beslist heeft.

Guy Stevens

De piek van de vierde coronagolf lijkt in zicht te komen. Met die hoopvolle boodschap pakte viroloog Steven Van Gucht vrijdagochtend uit. En toch was het nodig om voor de derde vrijdag op rij strengere coronamaatregelen in te voeren in ons land, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) op de persconferentie na het moeizaam verlopen Overlegcomité.

“We gaan door moeilijke weken. Deze herfstgolf is veel zwaarder dan was ingeschat. De besmettingen vandaag zijn bij de hoogste in Europa en de druk op onze zorg is onhoudbaar geworden”, zei De Croo. “Te vaak zien we dat mensen die andere zorg nodig hebben moeten wachten, en dat is niet houdbaar. Ook in het onderwijs en onze bedrijven vallen veel mensen uit. Het systeem kraakt in veel organisaties en veel mensen zitten boven hun pijngrens. Daarom moeten we bijsturen, hoe graag we het ook anders gezien hadden.”

LEES OOK. Is aan de noodrem trekken wel nodig als de piek nabij is?

Dit heeft het Overlegcomité beslist:

SOCIALE CONTACTEN

 • De sociale bubbels worden niet opnieuw ingevoerd, ondanks de vraag van adviesgroep GEMS om dat te doen. Wel beveelt de regering ten sterkste aan om onze contacten zoveel als mogelijk te beperken. “En als we contacten hebben, laat dat dan op een zo voorzichtig mogelijke manier gebeuren”, zei De Croo op de persconferentie. “Als je mensen ontmoet, gebruik dan een zelftest.”

MONDMASKERS

 • De mondmaskerplicht gaat voortaan gelden vanaf de leeftijd van 6 jaar. waar die vandaag al geldt. Dat is dus in alle publieke gebouwen, winkels en zo meer. Ook op school is dat het geval.

EVENEMENTEN

 • Grote evenement­en mogen niet meer doorgaan. Publieke evenementen, congressen en culturele voorstellingen binnen met meer dan 200 aanwezigen worden verboden vanaf maandag. Dit weekend kunnen grote binnenevenementen wel nog, op voorwaarde dat er maximum 4.000 mensen aanwezig zijn. Vrijdagavond gelden die beperkingen nog niet. Het staat gouverneurs en lokale overheden wel vrij om in te grijpen waar zij dat nodig achten.
 • Kleine evenementen, met minder dan 200 aanwezigen, kunnen wel nog doorgaan. Maar wel alleen met een zittend publiek en mits het gebruik van mondmaskers en het Covid Safe Ticket (CST). Een uitzondering geldt ook voor activiteiten thuis, huwelijken en begrafenissen.
 • Evenementen buiten mogen wel doorgaan, maar daar moet streng toegezien worden op veilige omstandigheden. Het gaat dan onder meer om het gebruik van de coronapas.
 • Musea mogen open blijven, net als bioscopen. Bij die laatste wordt wel een maximum van 200 mensen per zaal ingevoerd en moet anderhalve meter afstand tussen de gezelschappen gegarandeerd worden.

HORECA

 • Aan de regels in de horeca verandert niets. Het sluitingsuur blijft, ondanks de vraag van de experts om het te vervroegen naar 20 uur, behouden op 23 uur, en per tafel mogen er maximum zes personen zitten (tenzij het gaat om mensen die deel uitmaken van hetzelfde huishouden). Er mag alleen zittend geconsumeerd worden. Ook daar is het CST vereist om binnen te mogen en moet het mondmasker gedragen worden wanneer iemand de tafel verlaat.

ONDERWIJS

 • De kerstvakantie in het basisonderwijs wordt verlengd en begint al op 18 december, een week vroeger dan gepland. Het Overlegcomité spreekt daar van een “kerstpauze” om de cijfers onder controle te krijgen. Scholen zullen in die week wellicht ook opvang moeten organiseren voor ouders die hun kinderen niet kunnen opvangen.
 • Tot aan die vervroegde kerstvakantie, die binnen drie weken aanvangt, wordt op school het dragen van een mondmasker verplicht voor alle kinderen vanaf 6 jaar.
 • Klassen zullen in quarantaine moeten vanaf twee besmettingen per klas. Tot nu toe was dat drie besmettingen per klas.
 • Buitenschoolse activiteiten worden verboden. Het is nog niet duidelijk of het hier alleen gaat over buitenschoolse activiteiten binnen de schoolomgeving, zoals schoolreizen, of dat het ook om buitenschoolse activiteiten van de kinderen gaat bij pakweg de jeugdbeweging.
 • De ouders krijgen de raad mee hun kinderen geregeld te (zelf)testen.
 • Klassen moeten een CO2-meter installeren. Geeft die een waarde boven de 900 PPM aan, dan moet actie ondernomen worden. Gaat die boven 1.200, dan moet de klas verlaten worden.
 • Het secundair onderwijs moet in hybride vorm georganiseerd worden. Dat betekent dat nog maximum 50 procent van de lessen fysiek gegeven mag worden. Dat geldt niet voor de examens: die vinden allemaal fysiek plaats.

LEES OOK. “Zij nemen maatregelen die wij niet nemen”: wat doen andere landen om besmettingen in onderwijs te beperken?

SPORT

 • De experts hadden er in hun advies voor gepleit om het publiek bij alle sportwedstrijden, en dus ook in het voetbal, te verbieden. Het Overlegcomité besliste dat niet te doen: het publiek blijft welkom bij voetbal en veldrijden.
 • Sportactiviteiten binnen mogen blijven doorgaan, weliswaar zonder publiek.

WERK

 • De verplichting om vier dagen per week thuis te werken blijft behouden. Teambuildingsactiviteiten en feesten binnen de werksfeer zijn verboden.

De maatregelen gaan in op zaterdag 4 december. Op 20 december zal het Overlegcomité de coronasituatie opnieuw evalueren.

Lees ook

Nu in het nieuws