Reacties onderwijsveld na beslissingen Overlegcomité: “Als het moet, dan moet het”

 

 ©  Sven Dillen

De beslissingen van het Overlegcomité vrijdag lokken heel wat reacties uit. Zo ook in het onderwijs. Want daar moeten kinderen vanaf zes jaar voortaan ook een mondmasker dragen. Maar klassen moeten ook sneller in quarantaine, er moeten verplicht CO2-meters komen en het secundair schakelt over op een hybride vorm van onderwijs. Voor het kleuter- en lager onderwijs gaan de deuren al dicht op 20 december.

Bron: BELGA

LEES OOK. OVERZICHT. Nieuwe coronamaatregelen na Overlegcomité: langere kerstvakantie en mondmaskerplicht vanaf zes jaar

“Aanvaardbaar” volgens het Katholiek Onderwijs

Het maatregelenpakket dat nu voorligt, moet helpen om de coronacrisis te bedwingen. Ze zijn aanvaardbaar. Dat heeft Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, aan de VRT gezegd in een reactie op de maatregelen die het Overlegcomité vrijdag heeft genomen.

“We hadden gezegd dat alle maatregelen die virologisch nodig zijn, hoe moeilijk ook, zeker bespreekbaar waren. We zijn geen voorstander van de mondmaskerplicht vanaf zes jaar, maar als het moet, dan moet het, maar liefst zo kort mogelijk.”

“Voor een aantal basisscholen zullen deze maatregelen moeilijk toe te passen zijn, dus die zullen in afstandsonderwijs gaan”, zegt Boeve nog.

Boeve is ook blij met de “hybride” aanloop naar de examens in het secundair onderwijs.

Over de noodopvang in scholen tijdens de extra week kerstvakantie, zegt Boeve dat het nog uitgeklaard moet worden: “Ik heb begrepen van de minister-president dat het gaat om een extra week kerstvakantie en in andere vakantieperiodes voorzien we ook geen noodopvang.”

Dubbel gevoel bij het Gemeenschapsonderwijs

De koepel van het gemeenschapsonderwijs in Vlaanderen (GO!) heeft een dubbel gevoel bij de extra maatregelen die het Overlegcomité vrijdag genomen heeft voor het onderwijs. Dat zegt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!.

“Dat kinderen vanaf zes jaar een mondmasker zullen moeten dragen, dat is geen fijne maatregel, maar ze kan helpen om de circulatie tegen te gaan,” aldus Pelleriaux. “Men grijpt ook in vanaf twee besmettingen in een klas in plaats van drie, waardoor men sneller op de bal zal spelen.”

Dat de kerstvakantie een week langer wordt gemaakt en basisscholen dus sluiten vanaf 20 december noemt Pelleriaux dan weer geen goed compromis. “Het is positief voor de leerkrachten en directies, die het momenteel ontzettend zwaar hebben. Maar we vragen ons wel af of dat virologisch gezien zal helpen en we verliezen natuurlijk ook wel onderwijstijd.”

Pelleriaux wijst erop dat scholen of klassen ook de komende weken nog wel gesloten kunnen worden door besmettingen of door organisatorische problemen.

(Lees verder onder de foto)

 

 ©  Sven Dillen

ACOD: “Oneerbiedig om te zeggen dat week voor kerstvakantie niet heel pedagogisch is”

Bij ACOD Onderwijs klinkt vrijdag kritiek op de uitspraak van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) dat het vervroegen van de kerstvakantie met een week slechts een beperkte pedagogische impact heeft. “Oneerbiedig voor het onderwijspersoneel”, zegt algemeen secretaris Nancy Libert.

“De kerstvakantie wordt met een week uitgebreid. Laat ons daar eerlijk over zijn: dat zal niet veel pedagogische impact hebben”, zei Jambon na afloop van het Overlegcomité. “Ik herinner mij dat van toen ik jong was en van mijn kinderen, en nu zie ik het ook bij mijn kleinkinderen: dat zijn weken van een kerstfeestje hier en nog wat voorlezen daar.”

De algemeen secretaris van ACOD Onderwijs kreeg naar eigen zeggen al verschillende reacties vanuit het onderwijsveld op de uitspraak. “Ik vind het oneerbiedig voor het onderwijspersoneel dat Jambon zegt dat de week voor de kerstvakantie toch niet heel pedagogisch is”, zegt Libert. “Voor leerkrachten is het net vaak een heel drukke week. En het is niet omdat er een kerstfeestje wordt georganiseerd dat er niet pedagogisch wordt gewerkt.”

Los daarvan stelt de vakbond zich de vraag of de genomen maatregelen nu wel het verschil zullen maken. “Als ik de adviezen zie van de experts, kan ik alleen maar zeggen dat het teleurstellend is. De kerstvakantie met een week vervroegen: welk verschil maakt dat op dit moment? Wij hebben ook altijd gezegd dat het mondmasker ingezet moet worden waar het doeltreffend is. Maar er bestond veel weerstand tegen. Nu is het onderdeel van het compromis. Het is triestig dat het alleen kan als een compromis moet gevonden worden en niet wanneer het een efficiënte maatregel is tegen het virus.”

De vakbond benadrukt dat het ontlasten van de zorg nu het belangrijkst is, en er klinkt ook veel begrip voor de grieven van de evenementensector. “Ik kan me inbeelden dat die sector, die quasi moet sluiten, erg ontgoocheld is. Het is alsof je thuis een waterlek hebt en dat ze bij de buren het water gaan afsluiten.”

LEES OOK. Reacties eventsector na beslissingen Overlegcomité: “Dit is even erg als een sluiting”

OVSG: “Week extra kerstvakantie kan basisscholen rust geven”

De beslissingen van het Overlegcomité komen tegemoet aan de bezorgdheden van stedelijke en gemeentelijke besturen en scholen. Dat meldt de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) vrijdag. “De scholen in het basisonderwijs kunnen open blijven en dat beantwoordt aan onze vraag om het leerrecht van kinderen én hun welbevinden zo veel mogelijk te garanderen. Het is nodig dat dit gepaard gaat met een aantal verstrengingen: mondmaskers, quarantaine vanaf twee besmettingen in de klas en CO2-meters.”

“Het is een goede zaak dat de basisscholen in grote mate hun werking kunnen voortzetten”, zegt Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG. “De extra week kerstvakantie kan rust brengen na een organisatorisch hectische tijd en hopelijk de pandemie afremmen.”

Na de kerstvakantie hoopt de OVSG dat de mondmaskerplicht kan worden versoepeld. “Om dit te beoordelen vragen we de invoering van een coronabarometer zodat de maatregelen beter te voorspellen zijn en scholen zich daarop kunnen organiseren. Ook stellen we voor meer zelftests te gebruiken.”

LEES OOK. Reacties van experten na beslissingen Overlegcomité: “Het is altijd te laat”

COV: “Belangrijk dat maatregelen er zijn, betreurenswaardig dat ze er niet eerder waren”

Het COV, de christelijke onderwijsvakbond in het basisonderwijs, zegt vrijdag dat de maatregelen die het Overlegcomité heeft genomen voor het onderwijs “belangrijk” zijn. Maar het is ook “betreurenswaardig” dat ze niet eerder kwamen, zegt Hilde Lavrysen, adjunct algemeen secretaris van het COV.

“Voor het basisonderwijs is het belangrijk dat er maatregelen komen”, zegt Lavrysen. “We kregen voortdurend meldingen dat het niet meer houdbaar was. We hopen nu wel dat de maatregelen voldoende zullen zijn, zeker de verlenging van de kerstvakantie. Er moeten toch nog veertien dagen overbrugd worden.”

“Een mondmaskerplicht vanaf zes jaar, dat is geen leuke boodschap. Maar als het nodig is om het virus tegen te houden dan is dat een goede zaak. Belangrijk is dat de maatregel ook buiten de school geldt. Dat komt de duidelijkheid ten goede”, zegt Lavrysen.

De vakbond benadrukt tegelijk dat scholen de autonomie hebben om over te gaan tot meer drastische maatregelen als de andere toch onvoldoende zouden blijken. Het gaat dan om het gedeeltelijk of geheel sluiten van scholen en zo mogelijk over te schakelen op afstandsonderwijs.

“Tot de vervroegde kerstvakantie zal het een lastige situatie blijven. We hopen dat de extra maatregelen tot dan helpen”, zegt Lavrysen. Zij is niet overtuigd dat een algemene, langere afkoelingsperiode de onzekerheid had weggenomen waarmee veel schooldirecteurs nu kampen. “Ik kan dat begrijpen vanuit het standpunt van sommige directeurs. Toch hoor ik ook anderen waar de noodzaak zich niet voordoet. Dan is een gelijklopende maatregel minder aangewezen.”

Of de maatregelen niet eerder hadden kunnen genomen worden? “Dat is inderdaad betreurenswaardig”, zegt Lavrysen. “Ze lagen op tafel bij het overleg, maar het resultaat daarvan is vaak een compromis, waarin afwegingen gemaakt worden. Nadien is er de vaststelling dat het eerder had gekund.”

Kinderrechtencommissaris: “Allerbelangrijkste is dat scholen open blijven”

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens stelt dat de nieuwe maatregelen een bittere pil zijn om te slikken. “Als het klopt dat buitenschoolse activiteiten volstrekt verboden zijn, is dat erg drastisch. Evenementen tot 200 personen en uitgaan mogen wel. Ik begrijp dat het erg moeilijke beslissingen zijn, maar vraag ook dat er rekening wordt gehouden met het welzijn van kinderen en jongeren.”

Enkele uren voor het Overlegcomité verwees Vrijens in een tweet nog naar de resultaten van laatste onderzoek van het JeugdOnderzoeksPlatform (JOP). Ze wijst erop dat de coronacrisis een enorme impact heeft op het welzijn van kinderen en jongeren, die vaker kampen met angstige en verdrietige gevoelens. “De invoering van de mondmaskerplicht bij jonge kinderen is iets waar we heel voorzichtig mee moeten omspringen, maar ik ga ervan uit dat het overlegcomité geen andere keuze had. Het allerbelangrijkste is dat de scholen kunnen open blijven. Als mondmaskers voor kinderen vanaf zes jaar dat mogelijk maken, dan moet het maar. Ik vraag dat we alles snel herevalueren en de maatregelen bijstellen zodra dit opnieuw mogelijk is”, aldus de kinderrechtencommissaris.

“Als zou blijken dat er algemeen verbod komt op buitenschoolse activiteiten, dan is dat wel erg drastisch. Preventieve maatregelen zoals mondmaskers, afstand bewaren en alles in de openlucht laten plaatsvinden, waren misschien ook mogelijk geweest.”

 

 ©  Hollandse Hoogte / Flip Franssen

 (sgg)

Lees ook

Nu in het nieuws