Erkenning corona als beroepsziekte fors uitgebreid

 

Alle werknemers die Covid-19 opliepen na een uitbraak op de werkvloer, zullen vanaf nu een schadeloosstelling kunnen aanvragen. De regeling werkt voor wie besmet raakte na 18 mei 2020 en loopt al minstens door tot het einde van het jaar.

Simon Andries

Vandaag was corona als beroepsziekte al erkend voor zorgverleners. Van de meer dan 20.000 aanvragen die al binnenliepen vanuit de zorg, werd bijna 85 procent aanvaard. De regeling is nu uitgebreid naar alle werknemers uit de privésector en uit gemeentelijke of provinciale instellingen.

Zij kunnen zich aanmelden bij Fedris, de bevoegde overheidsinstelling. Wie erkend wordt, heeft recht op een terugbetaling van de medische kosten, zoals het remgeld van een ziekenhuisopname, en op een compensatie voor loonverlies. Voor werknemers die langer dan vijftien dagen afwezig waren, vergoedt Fedris tot 90 procent van het basisloon.

Vijf gevallen in twee weken

Om erkend te worden moeten minstens vijf mensen binnen de veertien dagen op dezelfde werkvloer een positieve test hebben afgelegd en moeten die ook dezelfde werkruimte hebben gedeeld. Die vijf moeten wel niet allemaal werknemers zijn. “Het kan ook gaan om klanten of leveranciers”, zegt Fedris.

Om een aanvraag in te dienen vraagt u een attest aan de bedrijfsarts. Uw positieve labotest bezorgt u dan aan Fedris, samen met het attest, een administratief formulier en een medisch formulier, in te vullen door een arts. De verwerking kan wel minstens een half jaar duren. Intussen werken al vijftien medewerkers specifiek op de corona-aanvragen.

Nu in het nieuws