Ben Weyts heeft plan klaar tegen lerarentekort: meer lesgeven mogelijk, hogere anciënniteit uit privé

 

Leraren kunnen meer uren lesgeven en meer anciënniteit meenemen bij een overstap uit de privé. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) heeft een nieuw pakket maatregelen klaar om het lerarentekort te bestrijden. “De overheid zal scholen voortaan ook juridisch ondersteunen wanneer leerlingen hun resultaat aanvechten”, zegt Weyts.

Jens Vancaeneghem en Arnout Gyssels

Door de vierde coronagolf lijkt het lerarentekort op het achterplan verdwenen. Nochtans heeft dat tekort de huidige crisis in het onderwijs net versterkt. Leraren vallen uit door ziekte en quarantaine en niemand staat klaar om hen te vervangen. Begin dit schooljaar was het aantal openstaande vacatures in het onderwijs al verdubbeld tegenover 2020. Het veld schreeuwt al maanden – zo niet jaren – om een oplossing.

Minister Ben Weyts heeft nu zijn huiswerk klaar. Compleet nieuw is de mogelijkheid voor leerkrachten om meer uren te kloppen. Nu kan dat enkel voor tijdelijke vervangingen, maar straks dus ook structureel. Concreet kunnen leraren 40 procent over hun lesopdracht gaan. Afhankelijk van de graad waarin zij lesgeven, is die nu beperkt tot 24 uur in de basisschool en 20 uur in de derde graad van het secundair. Een leraar in het vijfde middelbaar bijvoorbeeld zou dan maximaal 28 uur kunnen lesgeven. “Er zijn jonge leerkrachten die nog geen gezin hebben en zich volledig willen gooien”, zegt Weyts. “Dat maken we nu mogelijk.”

Daarnaast kunnen leerkrachten ook meer anciënniteit meenemen uit de privé. Nu kan dat voor tien knelpuntvakken en voor maximaal acht jaar. De koepels hadden aan Weyts gevraagd om dat op te trekken naar twintig jaar voor álle leerkrachten, maar zo ver gaat die niet. Wel verdubbelt hij het lijstje met knelpuntvakken naar twintig – plus de ambten van schooldirecteur en ICT-coördinator – en is voortaan tien jaar anciënniteit mogelijk.

Studiemeesters

Nog een belangrijke vraag van de koepels was om het geld dat nu niet uitgegeven wordt aan leraren – omdat ze niet te vinden zijn – te mogen besteden aan ondersteunend personeel. Ook daar gaat Weyts deels op in. Wanneer ze geen leerkracht vinden, mogen scholen tot 20 procent van dat budget gebruiken voor bijvoorbeeld studiemeesters. Dergelijk personeel kan een stuk van de administratieve taken of toezichten overnemen van leerkrachten, zodat die zich kunnen focussen op het lesgeven.

Naast die concrete maatregelen wil Weyts ook dat leraren “het respect krijgen dat ze verdienen”. “Bij deze een oproep aan alle ouders, maar wij geven zelf het goede voorbeeld. Wanneer leerlingen een beslissing van de klassenraad aanvechten, wil ik het meer mogelijk maken dat ze juridische ondersteuning krijgen van de overheid. Zo maken we duidelijk dat wij de kant kiezen van leraren. Dat geldt ook voor de verwijdering van leerlingen op school. Leerkrachten maken soms ook fouten, maar dat hoort bij het leerproces van kinderen. Ook in hun latere leven zullen ze geconfronteerd worden met fouten van hun baas.”

De extra anciënniteit zal nog dit schooljaar kunnen, de andere maatregelen moeten eerst nog een heel besluitvormingsproces doorlopen. Het onderwijs zal ongetwijfeld tevreden zijn dat er actie komt van de minister, maar vraag is nog maar of ze dit pakket verregaand genoeg zullen vinden.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten