Stikstof verdeelt Vlaamse regering: N-VA en CD&V lijnrecht tegenover elkaar

 

 ©  Sven Dillen

De kern van de Vlaamse regering buigt zich vandaag opnieuw over het stikstofprobleem. De ministers moeten een akkoord zien te vinden over het terugdringen van stikstofneerslag in natuurgebieden. En de tijd dringt: twee rechters oordeelden al dat de Vlaamse stikstofaanpak in strijd is met de Europese richtlijnen. Vergunningen voor landbouw- en industrieprojecten staan daardoor helemaal op de helling.

Hannes Heynderickx

Hoofdpunten