Lotte Debrouwere

“Die corona, die doet twee bakstenen vechten. Het wordt tijd dat die corona zijn of haar kop neerlegt. Dan kunnen we weer ruzie maken over andere zaken. Triviale zaken”

Hoofdpunten