“Er is nog draagvlak voor de maatregelen, maar niet meer voor het coronabeleid”

Themabeeld 

Themabeeld ©  REUTERS

Er is nog een draagvlak voor de maatregelen, maar niet meer voor het coronabeleid. Dat is de titel en vaststelling van het laatste rapport van negen onderzoekers – verbonden aan verschillende universiteiten – op basis van een grootschalige bevraging van 18.659 Belgen. Die zijn ondervraagd na de beslissingen van het Overlegcomité half november, eind november en begin december.

jvhBron: BELGA

De resultaten in het rapport tonen aan dat er bij gevaccineerde mensen nog steeds een draagvlak bestaat voor de maatregelen. Maar niet voor het gevoerde beleid. “De kort opeenvolgende overlegcomités die telkens ‘too little, too late’ beslisten, maakt duidelijk dat er werk moet gemaakt worden van een beslissingsschema dat de overheid helpt om sneller en coherenter beslissingen te nemen”, staat in het rapport te lezen.

De wetenschappers stellen vast dat ondanks de aanslepende ernst van de pandemie mensen zich nog steeds bereid tonen om offers te brengen indien ze daarmee de gezondheid van anderen kunnen vrijwaren. Mensen geven aan zich beter aan de maatregelen te houden dan in september. Het gaat dan vooral - en dat hoeft niet te verbazen - om gevaccineerden.

Risicobesef

69 procent van de gevaccineerden zijn “enigszins” of “sterk” gemotiveerd om de maatregelen te volgen. Er is wel sprake van een “gedragskloof” tussen gevaccineerde en ongevaccineerde personen. Wat betreft het inperken van nauwe contacten, een van de adviezen van de overheid, lijken gevaccineerden en niet-gevaccineerden ongeveer hetzelfde risicobesef te delen.

Dat heel wat Belgen nog steeds de wetenschappelijke adviezen volgen, heeft veel te maken met het risicobesef. Hoewel de demotivatie drukt zijn we nog steeds niet ongevoelig aan de persoonlijke verhalen, dramatische cijfers en beelden die de crisis blijft brengen. “Hoewel de waargenomen kans op een besmetting al langere tijd in stijgende lijn is, zien we eind november voor het eerst dat ook de kans op een ernstige besmetting voor de populatie licht toeneemt. Dat laatste risicobesef vormt de sterkste motor van gemotiveerde actie”, staat te lezen in het rapport. Toch lijkt het besef dat een infectie met het coronavirus dodelijke gevolgen kan hebben, slechts traag te stijgen. “Dat de ingeschatte kans op hospitalisatie slechts traag steeg, is hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan het geloof in de vaccins en het feit dat ze inderdaad beschermen tegen hospitalisatie.” De wetenschappers vergelijken de huidige situatie met de de tweede golf, toen er evenveel hospitalisaties waren als vandaag. “Toen lag het ingeschatte risico op ernstige besmetting een stuk hoger”, stellen ze vast.

“Bovendien blijkt dat alle indicatoren van risicobesef stabiliseren of zelfs licht dalen na het jongste overlegcomité. De aankondiging dat we de piek van de vierde golf hebben bereikt, speelt hierin ongetwijfeld een rol”, merken de onderzoekers op.

Helft bevolking zou ‘onmiddellijk’ boosterprik aanvaarden, 16 procent weigert

Ongeveer de helft van de gevaccineerde personen zou ‘onmiddellijk’ een boosterprik aanvaarden indien die ter beschikking wordt gesteld. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging die eind november is gebeurd. Nog eens 18 procent zou de een bijkomende prik “heel waarschijnlijk” aanvaarden.

Vooral mensen die erg kwetsbaar zijn bij een infectie, zoals ouderen of mensen met aandoeningen, tonen interesse in de derde prik. Vrouwen en hoger opgeleide personen lijken ook meer bereidheid te tonen om een boostervaccin te laten zetten. Ongeveer de helft van de gevaccineerde Belgen vindt trouwens dat het toedienen van de boostervaccins al vroeger gebeurd mocht zijn. De cijfers - die woensdag in het 37ste rapport van de motivatiebarometer zijn gepubliceerd - stemmen de onderzoekers positief.

Toch blijkt ook dat 16 procent van de ondervraagde Belgen een boosterprik weigert. Bij 17 procent heerst twijfel. De redenen zijn wantrouwen in het vaccin, externe druk om zich te laten vaccineren en het idee dat je laten vaccineren een grote inspanning vraagt.

Verplichte vaccinatie blijft dan ook een heikel thema. “In het verleden bleek dat sommige personen meer beslissingstijd willen”, klinkt het. “Als mensen deze keuze zelf op eigen tempo kunnen maken dan waarborgt dit beter dat ze in de toekomst nog boosterprikken wensen te accepteren.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten