Duizenden verenigingen hebben fikse boete aan hun broek: “We passen gewoon de wet toe”

(themabeeld) 

(themabeeld) ©  fvv

De bestuurders van 3.400 vzw’s krijgen een boete van 500 euro van de FOD Financiën in de bus, omdat hun vzw administratief niet in orde is. Dat schrijft De Standaard donderdag. “Regeldrift”, zegt de Verenigde Verenigingen. “We passen gewoon de wet toe”, reageert de fiscus.

Bron: BELGA

De vzw’s vulden het zogenoemde UBO-register voor hun vereniging niet op tijd in. Dat register werd in 2017 in het leven geroepen, als gevolg van Europese regelgeving. De bedoeling was dat daarin vanaf 2020 alle namen zouden staan van de natuurlijke personen die schuilgaan achter bedrijven, vzw’s en stichtingen. De registratie van die Ultimate Beneficial Owners (UBO) moet het gemakkelijker maken om het witwassen van geld of het financieren van terrorisme aan te pakken. 

Maar die registratie in het UBO-register loopt bij vzw’s niet van een leien dakje. Zo goed als alle bedrijven zijn in orde met de administratieve verplichting, maar bij de vzw’s geldt dat voor slechts 56 procent. Het grootste deel daarvan is niet meer actief en wordt dan ook geschrapt. Maar van 3.400 vzw’s die niet in orde waren, is de FOD Financiën zeker dat ze wél nog actief zijn. 

Jeugdhuizen, sportclubs en andere vzw’s

Een paar weken geleden is de FOD dan ook gestart met het versturen van boetes van 500 euro naar alle bekende bestuurders van die vzw’s. Per vzw moet de boete van 500 euro wel slechts één keer betaald worden.

“Het gaat om bestuurders bij jeugdhuizen, sportclubs en andere vzw’s in de sociaal-culturele en amateurkunsten”, zegt Lieve Van Den Bossche van de Verenigde Verenigingen, de spreekbuis van de Vlaamse middenveldorganisaties. “Een van de pot gerukte maatregel wordt door de fiscus gebruikt om een klopjacht te organiseren tegen kleine vzw’s.”

De Verenigde Verenigingen vindt het bovendien onzinnig dat de fiscus nog eens informatie opvraagt die ook al terug te vinden is in het Belgische Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

“Wij willen benadrukken dat die boete helemaal niet betekent dat die vzw’s verdacht worden van witwassen of het financieren van terrorisme”, zegt de FOD Financiën in een schriftelijke reactie. Maar de dienst wijst er tegelijk op dat het toch vaak om vzw’s gaat die betrokken zijn bij die laakbare feiten. De oorspronkelijke deadline was trouwens 30 september 2019, klinkt het nog bij de FOD. En de registratie vraagt “in veel gevallen niet meer dan een paar minuten tijd”. De FOD Financiën ziet dan ook geen reden om op zijn stappen terug te komen.

Nu in het nieuws