Meer werklozen en inactieven vinden werk

Themabeeld ©  ANP

De voorbije maanden hebben opvallend meer mensen die niet aan het werk waren – werkzoekenden of inactieven – een job gevonden. Zo was 43,4 procent van de mensen die een jaar geleden werkzoekend waren, in het derde kwartaal aan het werk. Dat is het hoogste percentage van de voorbije vier jaar, zo blijkt dinsdag uit cijfers van het statistiekbureau Statbel.

jvhBron: BELGA

De trend werd in het tweede kwartaal ingezet en is in het derde kwartaal nog versterkt. Omdat er meer werklozen aan de slag gaan, zijn er ook minder die na een jaar nog altijd werkloos zijn (30,8 procent) of inactief geworden zijn op de arbeidsmarkt (25,8 procent). 

In absolute aantallen: van de 332.000 werklozen in het derde kwartaal van 2020, hebben er een jaar later 144.000 een job, zijn er 102.000 nog altijd werkloos en zijn er 86.000 inactief geworden (niet meer beschikbaar of niet meer op zoek naar werk). 

Er zijn wel grote regionale verschillen. Van de Vlaamse werklozen uit het derde kwartaal van 2020 is 53,5 procent na een jaar aan de slag, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dat 46,7 procent en in het Waals Gewest slechts 29,2 procent.

Ook inactieven vinden vaker een baan. Een op de tien (10,6 procent) van de mensen die een jaar geleden inactief waren, is nu aan het werk. Ook dat is het hoogste peil van de voorbije vier jaar. Daarnaast ging 3,8 procent van de inactieven op zoek naar werk. Dat betekent dat 85,6 procent inactief is gebleven. 

Voor de werkenden ziet Statbel weinig verschillen met de vorige kwartalen. Van de 4,8 miljoen mensen die vorig jaar aan het werk waren, hebben er 4,4 miljoen of 91,9 procent na een jaar nog een job. Dat percentage ligt wel nog iets lager dan de 93-95 procent van de periode voor de coronacrisis, klinkt het.

Grosso modo blijven vooral hooggeschoolden en 30- tot 74-jarigen aan het werk. Van de hooggeschoolden (minstens diploma hoger onderwijs) blijft 95,8 procent na een jaar aan de slag, tegen 78 procent van de laaggeschoolden. En bij de 30- tot 74-jarigen blijft 94 procent aan het werk, tegen 81,3 procent van de 15- tot 29-jarigen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten