Brede ban op wegwerpproducten in de maak

Themabeeld ©  Shutterstock

De bestaande ban op plastic wegwerpproducten zal worden uitgebreid. Dat staat in een federaal plan om de circulaire economie te ondersteunen, dat vrijdag is goedgekeurd door de regering.

jvhBron: BELGA

Inzet is de ontwikkeling van de circulaire economie een duwtje in de rug tegeven. Onze natuurlijke bronnen staan door de groeiende vraag naar grondstoffen steeds meer onder druk. De regering wil de transitie maken naar een meer circulaire economie. Dat is niet alleen beter voor het milieu en de biodiversiteit, het schept ook duurzame banen en het vermindert de afhankelijkheid van grondstoffen, klinkt het.

Het actieplan circulaire economie is een initiatief van PS-minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en van Ecolo-minister van Leefmilieu en Klimaat Zakia Khattabi. Het omvat 25 maatregelen om die circulaire economie te ondersteunen. Eén van de maatregelen is een bredere ban op wegwerpproducten. Door de omzetting van een Europese richtlijn zijn vandaag bijvoorbeeld al plastic wegwerpbekertjes verboden. Maar minister Khattabi werkt aan een tweede, bredere lijst met producten. Dat gebeurt in overleg met de betrokken sectoren. Er moeten immers voldoende alternatieven zijn.

Er komt ook een verplichte index die consumenten moet informeren over de herstelbaarheid van producten: een ‘repair score’. Dat gebeurt vandaag al in Frankrijk voor een hele resem producten, gaande van laptops tot grasmachines. In februari 2022 zal een kalender worden opgesteld voor de invoering van de verschillende maatregelen.

Aangeboden door onze partners