Vier op tien jongeren voelen zich niet goed in hun vel: Groen wil vaste schoolpsycholoog om dat te verhelpen

 

Veertig procent van de jongeren, vooral meisjes, tussen 16 en 24 jaar voelt zich vaak of heel vaak niet goed. In dezelfde leeftijdsgroep maken twee jongeren op drie zich zorgen om de toekomst. Bovendien weten ze niet waar ze terechtkunnen met hun problemen. Groen stelt voor een vaste psycholoog aan te stellen per scholengemeenschap, om zo de drempel naar hulpverlening te verlagen.

Hannes Cattebeke

Een recente bevraging van Groen naar het welbevinden bij meer dan 500 jongeren levert volgens parlementsleden Jeremie Vaneeckhout en Elisabeth Meuleman alarmerende cijfers op. Veertig procent van de 16- tot 24-jarigen, vooral meisjes, voelt zich vaak of heel vaak niet goed. Twee derde van diezelfde jongeren maakt zich zorgen over de toekomst. Ook bij de 9- tot 15-jarigen ligt veertig procent wakker van de toekomst. Bijna de helft van de ondervraagden zegt bovendien niet te weten waar ze terechtkunnen met hun zorgen.

Groen stelt daarom voor per scholengemeenschap minstens een vaste psycholoog aan te stellen. “Die moeten de schoolteams versterken en snel professionele hulp bieden”, zeggen Meuleman en Vaneeckhout. Jongeren in moeilijkheden zouden zo volgens hen ook sneller opgemerkt kunnen worden, waardoor ze in een vroeger stadium geholpen kunnen worden. Meuleman merkt daarbij wel op dat succesvolle hulpverlening een persoonlijke klik vraagt tussen psycholoog en cliënt. “Wanneer die er niet is, kan de schoolpsycholoog helpen bij een doorverwijzing naar een collega, steeds ook in nauwe samenwerking met de psychologen van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).”

Versterking CLB’s

Momenteel zijn CLB’s het eerste aanspreekpunt bij moeilijkheden. De centra krijgen de laatste jaren echter steeds vaker te maken met complexe hulpvragen, waardoor ze minder toekomen aan preventie of kleinere hulpvragen. “Bovendien is de onderfinanciering bij CLB’s een oud zeer”, zegt Meuleman. “De leerlingen zijn daar uiteindelijk de dupe van.”

Door besparingen daalden de werkingsmiddelen van de CLB’s tussen 2015 en 2020 met meer dan vier euro per leerling. Hoewel de CLB’s vorig jaar en dit jaar meer middelen kregen – bedoeld om tegemoet te komen aan de coronazorgen van onze jongeren – gaan die volgens de Groen-parlementsleden in de praktijk naar praktische contactopsporing in plaats van naar mentaal welzijn.

Groen-parlementslid Jeremie Vaneeckhout slaat samen met zijn collega Elisabeth Meuleman alarm over de psychische problemen bij jongeren. 

Groen-parlementslid Jeremie Vaneeckhout slaat samen met zijn collega Elisabeth Meuleman alarm over de psychische problemen bij jongeren. ©  Peter Malaise

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten