Oppositie formuleert extra voorstellen voor Natuurbeheerplan De Zouten

Het jaagpad vormt een grens met het gebied van  

Het jaagpad vormt een grens met het gebied van  © evdw

Berendrecht, Zandvliet -

Er loopt nog tot 9 januari een openbaar onderzoek over het Natuurbeheerplan De Zouten, dat is ingediend door Havenbedrijf Antwerpen nv. Tijdens de jongste districtsraad deed oppositiepartij PRO2040 extra voorstellen.

Het beheerplangebied van 30,73 hectare vormt een buffer tussen Berendrecht en het Kanaaldok. Het gebied wordt in het noorden begrensd door de Derdeweg, in het oosten door de Zoutenstraat en Zoutenstraatbeek. In het westen is het gebied begrensd door het jaagpad aan het Schelde-Rijn kanaal. Het gebied ligt niet in een erkend natuurreservaat, maar grenst wel aan het Reigersbos en natuurreservaat Opstalvallei. Het gebied is er gekomen als compensatie van de verloren gegane natuurwaarde in het havengebied. Het noordelijk stuk is vrij open en werd in het verleden al gebruikt als evenementenzone met onder meer een pop-up camping en een spiegeltent.

Het natuurbeheerplan heeft betrekking op het rood omkaderde gebied.

Het natuurbeheerplan heeft betrekking op het rood omkaderde gebied. © rr

Zander Vliegen van PRO2040: “Het natuurbeheerplan is een opwaardering voor heel het gebied, maar extra verbeteringen zijn mogelijk. Het plan zegt dat in de evenementenzone “eenmaal per jaar een tweedaagse activiteit met overnachting” mag plaatsvinden. Voor ons moet dat veel ruimer worden bekeken om toekomstige opportuniteiten niet de hypothekeren.”

“In het nieuwe ontwerp wordt een hondenlosloopzone van 5.000m2 voorzien, mét hondenzwemvijver. Dat lijkt groot, maar voor PRO2040 moet deze hondenweide veel groter. Ook dichterbij de dorpskernen van Berendrecht en Zandvliet moeten bijkomende hondenlosloopzones worden voorzien.”

Het laatste weekend van de zomervakantie verandert de

Het laatste weekend van de zomervakantie verandert de © evdw

Wachtkade Berendrecht

Aan het jaagpad van de Zouten werd een wachtkade voor de binnenscheepvaart aangelegd. PRO2040 herhaalt dan ook de vraag tot strenge opvolging van het verplicht gebruik van de walstroom door de binnenscheepvaart. Nu ronken urenlang dieselmotoren van de binnenschepen. “We eisen controle en handhaving op de laad- en losactiviteiten en het helaas onreglementair langdurig parkeren door binnenschippers op de bufferberm aan de wachtkade”, aldus nog Zander Vliegen.

Om wildfietsen in het gebied te vermijden, kan er volgens PRO2040 best een off-road fietspaadje komen parallel aan het wandelpad. Zander Vliegen: “In de recreatieve zone dienen er zitbanken te komen. Een aantal bestaande zitbanken aan het jaagpad staat niet meer ingetekend. Het is onduidelijk of die al dan niet verdwijnen. Het lijkt ons het best dat ze alsnog worden opgenomen in het beheerplan.”

Het dossier inkijken via www.natuurenbos.be/natuurbeheerplan-de-zouten

Erik Vandewalle

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten