Geen diploma meer nodig

Zorgorganisaties kunnen ongekwalificeerd personeel aannemen om zorgtaken te verlichten

 ©  BART DEWAELE

Zorg- en welzijnsorganisaties zullen binnenkort niet of onvoldoende gekwalificeerd personeel kunnen aanwerven om de zorgtaken te verlichten. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Voorwaarde is wel dat het nieuwe personeel onmiddellijk een opleiding opstart. De Vlaamse regering maakt er 30 miljoen euro voor vrij.

mtmBron: BELGA

Het is een oud zeer, de zorg kreunt onder een personeelstekort. De coronapandemie heeft de zaken wat dat betreft nog meer op scherp gezet. De Vlaamse regering wil nu de zorgtaken van het personeel verlichten door het mogelijk te maken dat zorg- en welzijnsorganisaties niet gekwalificeerde of niet voldoende gekwalificeerde mensen kunnen aanwerven met een contract van onbepaalde duur. Het gaat onder meer om woonzorgcentra, kinderopvanginitiatieven, thuiszorgorganisaties en welzijnsorganisaties. 

De voorwaarde daarvoor is wel dat de gerekruteerde onmiddellijk een opleiding start. Het gaat om een “kwalificerend opleidingstraject naar een knelpuntberoep in de sector”. Het personeelslid ontvangt een volwaardig loon en krijgt zo dus de kans om een diploma te halen in een knelpuntberoep. 

“Ervaring honoreren”

Personen die voor het traject in aanmerking komen, zijn bijvoorbeeld mensen die jarenlang als mantelzorger voor hun ouders gezorgd hebben en zo  een grote affiniteit met de zorgsector hebben ontwikkeld. Of mensen met een migratieachtergrond en een buitenlands diploma als verpleegkunde die als vrijwilliger in een woonzorgcentrum werken en er graag als verpleegkundige aan de slag wil, zeggen Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) en minister van Werk Hilde Crevits (CD&V), die het actieplan ‘(zij-)instroom’ uitwerkten samen met de sociale partners.

“We zorgen ervoor dat hun ervaring, hun elders verworven competenties en kwalificaties gehonoreerd worden, zodat verkorte, modulaire opleidingstrajecten mogelijk zijn”, luidt het. Stages lopen gebeurt op de werkvloer en de opleiding wordt onder andere gegeven door mentoren, die op de werkvloer meedraaien en tegelijk de persoon in kwestie coachen. Die krijgt daarna een diploma van een erkende opleidingsorganisatie.

Om de juiste profielen aan te trekken, gaat Vlaanderen werk maken van één intakeplatform met de verschillende mogelijke trajecten en er komt ook de mogelijkheid voor een inleefmoment om kennis te maken met de sector. Daarnaast komen er sensibiliseringsacties, onder meer in scholen. 

“Meer dan ooit nodig”

Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits: “Dit actieplan, dat samen met de sociale partners is opgesteld, is meer dan ooit nodig. Onze Vlaamse arbeidsmarkt staat in brand en dat is in de zorg- en welzijnssector enorm zichtbaar én voelbaar. (...) Met dit actieplan zetten we alvast belangrijke stappen om de zorgsector te versterken door extra mensen aan te trekken, warm te maken voor de vele mooie jobs in de sector.”

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke noemt de vele openstaande vacatures in de Vlaamse zorg- en welzijnssectoren “één van de grootste uitdagingen in mijn beleidsdomein”. “Wat mij betreft, zijn drie zaken nodig: mensen warm maken voor een job in de zorg, drempels verlagen om eraan te beginnen en de combinatie van werken, leren en gezin moet haalbaar zijn.”

Ademruimte

Zorgnet-Icuro is tevreden met de beslissing. “Het zorgpersoneel kan zich op die manier meer concentreren op hun kerntaak: de zorg voor de bewoners en het verhogen van hun comfort”, klinkt het.

“Zorgnet-Icuro is al jaren vragende partij voor meer flexibilisering van de personeelsnormen in de ouderenzorg. We zijn dan ook tevreden met deze maatregel”, zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet. “De logistieke medewerkers moeten de woonzorgcentra de broodnodige ademruimte bieden en de continuïteit van goede zorg voor alle bewoners ondersteunen. De mensen werken uiteraard onder begeleiding van verpleeg- en zorgkundigen en verlichten hun takenpakket.”

Volgens Zorgnet-Icuro is de flexibilisering een eerste stap in het aanpassen van de personeelsequipes om te beantwoorden aan “de complexe zorgnoden van de bewoners van een woonzorgcentrum anno 2021”.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten