Niet gebruikt calamiteitenbord ontsiert straatbeeld

Marc Maes bij het ongebruikte calamiteitenbord. 

Marc Maes bij het ongebruikte calamiteitenbord. © rr

Berendrecht -

Tijdens de jongste zitting van de districtsraad vroeg raadslid Marc Maes (N-VA) waarom een niet-werkend waarschuwingsbord in het straatbeeld blijft.

Op belangrijke routes in Vlaanderen en in de buurt van de havens en industriegebieden verschenen in 2008 zogeheten calamiteitenborden in het straatbeeld. De bedoeling van die opvallende borden was om het wegverkeer tijdig te waarschuwen voor ongevallen of voor grote probleemhaarden zoals branden.

“In de Antwerpse haven werden dergelijke calamiteitenborden aangebracht op de toegangswegen naar de haveninstallaties,” aldus Marc Maes. “Maar ook in Berendrecht, ter hoogte van de splitsing Antwerpsebaan en Schouwvegerstraat, bevindt zich al jaren zo’n opvallend exemplaar. Het grote zwarte bord waarschuwt het verkeer dat uit Berendrecht komt en richting haven rijdt voor mogelijke problemen en loodst de weggebruikers naar een alternatieve route.”

Voor zover bekend is het bord, geplaatst op het trottoir tegenover de Bomenbank, tot op heden nauwelijks of nog niet gebruikt. Nu blijkt zelfs dat het bord al geruime tijd technisch onbruikbaar is. “De stroomtoevoer van het bord werd verwijderd en de kabels voor de signalisatie en bediening werden eenvoudigweg doorgeknipt,” legt Marc Maes uit.

Hij vraagt Rudi Sempels, districtsschepen van Openbaar Domein (N-VA), om aan Port of Antwerp te vragen om het bord aan de Schouwvegerstraat en bij uitbreiding de andere in onbruik geraakte calamiteitenborden op het grondgebied van het polderdistrict te laten verwijderen.

“In het geval van de Schouwvegerstraat zal het zeker bijdragen tot de verfraaiing van het straatbeeld en woonomgeving,” vult raadslid Marc Maes nog aan.

“Destijds was er nogal wat commotie rond het plaatsen van die borden nabij de woonkern,” antwoordt schepen Rudi Sempels. “Ik weet dat er ook nog andere borden staan die eveneens buiten dienst gesteld werden. Ik onderneem de nodige stappen en informeer me bij het havenbedrijf, en ik vermoed ook bij het Vlaams gewest, over wat er nu juist met de calamiteitenborden gaat gebeuren.”

Erik Vandewalle

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten