Heiwerken Europaterminal tussen 7u en 20u

Volgend jaar starten werkzaamheden Europaterminal. 

Volgend jaar starten werkzaamheden Europaterminal. © VUM

Berendrecht, Zandvliet -

Nabij de Berendrechtsluis wordt volgend jaar begonnen met de aanleg van de Europaterminal. Het Milieueffectenrapport ziet geen geluidshinder ter hoogte van de woonkernen van de polderdorpen, maar het Havenbedrijf Antwerpen neemt wel geluid minderende maatregelen.

De Europaterminal is een containerterminal die op het grondgebied van het polderdistrict komt. De aanleg gaat gepaard met ingrijpende werkzaamheden die duren tot 2030. Het districtsbestuur wil dat bij de aanbesteding en de latere uitvoering van die werken voldoende aandacht wordt geschonken aan de beperking van de geluidsoverlast. Het districtscollege richtte zich al in oktober tot het Antwerps Havenbestuur met de vraag om onder meer de heiwerken te beperken tussen 7u en 20u.

Port of Antwerp liet in een antwoord weten dat er zal worden rekening gehouden met de bekommernissen van de bewoners van Berendrecht en Zandvliet. Het Havenbedrijf Antwerpen gaat akkoord met het voorstel van het district om de heiwerken te concentreren tussen 7u en 20u. Omwille van uitzonderlijke omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de palen moeilijk op diepte raken en de opgestarte heiwerken niet kunnen worden onderbroken. De aan te leggen getijdenterminal ligt op amper drie kilometer van Berendrecht en Zandvliet. (evdw)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten