Nieuw jaar brengt nieuwe brug: afbraak afgesloten brokkelbrug gepland eind maart 2022

Niet alleen de brokkelbrug zelf, ook het verkeersbord dat voor het dreigend gevaar waarschuwt is intussen instabiel. Vanaf maart starten de werkzaamheden voor de nieuwe brug. 

Niet alleen de brokkelbrug zelf, ook het verkeersbord dat voor het dreigend gevaar waarschuwt is intussen instabiel. Vanaf maart starten de werkzaamheden voor de nieuwe brug. © JAA

Wommelgem, Wijnegem -

In maart 2022 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe brug op de Wijnegemsteenweg over de E313. Volgend jaar rond deze tijd zou ze in gebruik moeten zijn. Vanaf eind maart kunnen ook fietsers niet meer over de oude brug, want dan wordt die in één nacht afgebroken. De brug in de Doornaardstraat wordt straks exclusief voor fietsers en voetgangers.

Op tweede kerstdag was het precies twee jaar geleden dat er op de grens van Wommelgem en Wijnegem plots brokstukken vanaf de onderkant van de brug recht op de snelweg vielen. Er gebeurden als bij wonder geen ongelukken, maar onderzoek wees uit dat de brug van de Wijnegemsteenweg, die dateert van 1957, in zijn geheel niet meer voldoende stabiel en dus onveilig was.

De brug ging nooit meer open en is intussen al twee jaar afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers mogen er voorlopig nog wel over.

Sinds kort is er opnieuw beweging aan de brug. “We graven enkele proefsleuven om onze ingenieurs toe te laten de juiste berekeningen te laten maken voor onze nieuwe brug”, zegt Gilles Van Goethem, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).

“De nieuwe brug zal onder meer rekening houden met een eventuele verbreding van de E313 en ook ruimte laten voor een nieuw fietspad onder de brug. Op de plaats van de bestaande brug bouwen we een volledig nieuwe overspanning die uit drie delen bestaat: een centrale wegbrug voor het gemotoriseerd verkeer en twee fietsbruggen.”

Deze tekening toon hoe de nieuwe brug op de Wijnegemsteenweg ingedeeld zal worden, met in tegenstelling tot nu van de rijweg gescheiden fietspaden.

Deze tekening toon hoe de nieuwe brug op de Wijnegemsteenweg ingedeeld zal worden, met in tegenstelling tot nu van de rijweg gescheiden fietspaden. © Agentschap Wegen en Verkeer

“Op de wegbrug komen er twee rijstroken, één in elke richting. De westelijke fietsbrug (rijrichting Wommelgem) krijgt een breed dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breed. Op de oostelijke fietsbrug (rijrichting Wijnegem) leggen we een fietspad van 2 meter breed en een apart voetpad van circa 1,5 meter breed”, zegt Van Goethem.

Afbraak

Minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) maakt zich sterk dat 2022 het jaar wordt van de nieuwe brug in Wommelgem. “In maart starten de echte voorbereidende werken”, legt Van Goethem uit. “Eind maart volgt de afbraak van de huidige brug. Op dezelfde plek verrijst dan vanaf de paasvakantie de nieuwe. Eind 2022 moet die paraat staan om het verkeer over de autosnelweg te voeren en zijn de centra van Wijnegem en Wommelgem opnieuw met elkaar verbonden.”

De bouw van de nieuwe brug gebeurt zonder dat het onderdoor op de E313 razende verkeer al te veel gehinderd wordt. Een belangrijke uitzondering hierop is de afbraak van de bestaande brug. Dat gebeurt tijdens één weekendnacht. Tijdens die nacht wordt de E313 volledig afgesloten in beide richtingen. Het verkeer wordt op grote afstand omgeleid, via Brussel of Nederland.

Na de ingebruikneming van de nieuwe brug op de Wijnegemsteenweg wordt deze brug van de Doornaardstraat het exclusieve terrein voor fietsers en voertgangers.

Na de ingebruikneming van de nieuwe brug op de Wijnegemsteenweg wordt deze brug van de Doornaardstraat het exclusieve terrein voor fietsers en voertgangers. © Jan Auman

Fietsers en voetgangers kunnen tot nu toe nog veilig over de ‘instabiele’ brug passeren om de E313 te kruisen. “Ook tijdens de voorbereidende werken zal dit nog mogelijk zijn, tot we starten met de afbraak van de brug. Vanaf eind maart 2022 moeten fietsers en voetgangers een omleiding volgen en kunnen ze de E313 tot het einde van de werken alleen kruisen via de naastgelegen brug van de Doornaardstraat”, zegt Gilles Van Goethem.

Brug Doornaardstraat

Wommelgems schepen van Mobiliteit Alex Helsen (N-VA) juicht toe dat er schot in de zaak komt na twee jaar van ellende, met zeker in het begin – toen ook de rotonde aan de Ternesselei nog niet afgewerkt was – veel sluipverkeer dat zich nieuwe, vaak ongewenste wegen zocht door Wommelgemse buurten.

De brug van de Doornaardstraat, die één kilometer verderop ligt, geldt sinds de afsluiting van de brokkelbrug als alternatieve oversteek van de E313. Maar die brug is smal en niet ideaal voor gemengd verkeer. De gemeente Wommelgem voerde er al een verbod voor zwaar vrachtverkeer in en tekende pictogrammen op de rijweg om fietsers toch enige veiligheid te geven.

“We gaan de Doornaardbrug na de ingebruikneming van de nieuwe brug op de Wijnegemsteenweg volledig afsluiten voor auto’s en vrachtvervoer”, bevestigt Alex Helsen de beleidsintentie van het lokaal bestuur. “De brug van de Doornaardstraat mag dan alleen nog door fietsers en voetgangers gebruikt worden.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten