Islamitisch Cultureel Sportcentrum Al-Iglas over weigering vergunning: “Wij willen deel van de Polder zijn”

De Bosschool werd verfraaid, maar er werd niet bijgebouwd.

De Bosschool werd verfraaid, maar er werd niet bijgebouwd. © koen fasseur

Berendrecht, Zandvliet -

Deze maand weigerde de stad Antwerpen de omgevingsvergunning voor het Islamitisch Cultureel Sportcentrum Al-Iglas, de voormalige Bosschool. De vereniging weet nog steeds niet waarom. Het Vlaams Belang juicht. Het islamitisch centrum reageert voor het eerst.

Het Vlaams Belang vindt dat moslims niet thuishoren in het landelijke polderdistrict en voert al vijf jaar een hetze tegen het centrum. De vzw zelf liet die storm altijd over zich heen razen, maar reageert nu op de foutieve informatie die wordt gegeven.  

Woordvoerder Mustapha E.H. en voorzitter Ilias Noukri ontvangen me aan de stevige poort op de Putsebaan. Het stenen afscheidingsmuurtje van de vroegere Bosschool is vervangen door een stevige metalen afrastering. “Neen, we willen ons zeker niet opsluiten. Integendeel”, zegt Mustapha E.H. Hij wijst naar de nieuwe hoogspanningslijn van Elia die over de school loopt. “Toen Elia hier werkte, vroeg het ons toestemming om de muur af te breken om makkelijker met machines te kunnen manoeuvreren. Elia beloofde om nadien een nieuw hek te plaatsen en dat is gebeurd.”

Vergunning

Mustapha E.H. en Ilias Noukri tonen wat op het domein is verfraaid en laten zien dat er op geen enkele manier is uitgebreid. “Het schoolgebouw is netjes wit geschilderd en kreeg een nieuw dak. Een stukje van de speelplaats veranderde dankzij kunstgras in een voetbalveldje. Dat gebeurde ook met de kleuterspeelruimte aan de andere kant van het schoolgebouw. Het gebouw naast de school is vergund. Er zijn wel problemen met het gebouwtje waar vroeger de toiletten waren. Dat is gerenoveerd tot een nieuw sanitair blok. Bij controle stelden de stedelijke diensten vast dat het gebouw drie steenlagen te hoog was. Bij de stedelijke administratie is dat gebouw blijkbaar ook nergens terug te vinden op plannen. Sedert april is ons sanitair blok daarom verzegeld”, zegt voorzitter Ilias Noukri. Dat dossier is in handen van het gerecht.

Het sanitair blok is voorlopig verzegeld.

Het sanitair blok is voorlopig verzegeld. © koen fasseur

Mustapha E.H.: “De stad stuurde ons een brief met de melding dat onze aanvraag voor een omgevingsvergunning is geweigerd. Tot nu weten we niet waarom. Die vergunning is nodig om bijvoorbeeld ons sanitair blok te kunnen regulariseren. We wachten samen met de architect op uitleg en beslissen pas dan of we al dan niet in beroep gaan. ”

Moskee of gebedshuis?

De Polder vreest dat er plannen zijn voor het bouwen van een moskee. Mustapha E.H.: “Dat is onzin! Hier mag niet worden gebouwd. Uitspraken dat er een moskee komt voor geloofsgenoten uit de grote regio en zelfs uit Nederland en Duitsland is een leugen. Dat is sfeermakerij om ons in een slecht daglicht te plaatsen.”

Op de vraag waarom ze het op hun website dan toch hebben over een moskee, antwoordt Ilias Noukri: “Onze vereniging moet de lening afbetalen en dus moeten er inkomsten zijn. Via onze kanalen roepen we geloofsgenoten op om geld te storten. Storten voor een gebedsruimte spreekt niet aan, doneren voor een moskee wel en dus gebruiken we dat woord. Ja, wij zijn moslims en ons geloof is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij een gebedsruimte. Maar moslim zijn is veel meer dan vijf keer per dag bidden. Het betekent ook je steentje bijdragen aan de gemeenschap waarvan je deel uitmaakt. Wij zijn Vlamingen, hier geboren, we willen ons hier thuisvoelen en wij willen ook dat niet-moslims zich bij ons thuis voelen. Elke inwoner van de Polder is welkom.”

Bosschool

We willen dat onze sportveldjes en infrastructuur worden gebruikt door veel meer polderbewoners. Wanneer onze kinderen komen voetballen, zeggen ze niet dat ze naar Al-Iglas gaan, maar wel dat ze naar de Bosschool trekken. Die Bosschool willen we openstellen voor iedereen. Maar eerst willen we duidelijkheid over ons verzegeld sanitair blok en de geweigerde omgevingsvergunning”, besluit voorzitter Ilias Noukri.

Info: 0484-78.71.44
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten