Nieuwe Hoogmolenbrug vaart op 15 januari naar definitieve plaats: in gebruik vanaf eind mei

De nieuwe Hoogmolenbrug langs de Metropoolstraat: zo goed als klaar om over het Albertkanaal geplaatst te worden. Dat gebeurt in het weekend van 15 en 16 januari. 

De nieuwe Hoogmolenbrug langs de Metropoolstraat: zo goed als klaar om over het Albertkanaal geplaatst te worden. Dat gebeurt in het weekend van 15 en 16 januari. © JAA

Schoten/Wijnegem/Deurne -

De Hoogmolenbrug, die als een slapende reus op de waterkant ligt, is bijna klaar. Ze wordt tijdens het weekend van 15 en 16 januari dwars over het Albertkanaal gelegd. De nieuwe brug zal in mei worden opengesteld voor het verkeer. Eerst moeten de brughellingen met aansluiting op de Merksemsebaan en Metropoolstraat nog worden gerealiseerd.

Jan Auman

Wie geregeld langs het Albertkanaal rijdt, kan er zo’n 250 meter voorbij de oude Hoogmolenbrug niet naast kijken. De witte boogbrug van 128 meter lang en 20 meter breed een monster van ijzer en staal noemen, zoals Wannes Van de Velde de Vredesbrug in Willebroek ooit bezong, zou oneerbiedig zijn. Daarvoor is dit kunstwerk, in alle betekenissen van het woord, te sierlijk.

Eind augustus 2021 al werden de grootste onderdelen vanuit het atelier van staalconstructeur Aelterman in de haven van Gent naar Schoten gevaren. Technici van het in staal- en waterbouw gespecialiseerde bedrijf HYE uit Zwijndrecht en Willemen Infra zorgen sindsdien op het droge voor de afwerking van de nieuwe oeververbinding.

Vorige zomer werd de basis van de brug al van Gent naar Schoten gevaren.

Vorige zomer werd de basis van de brug al van Gent naar Schoten gevaren. © JAA

Openstelling in mei

Het invaren van de nieuwe brug  leidt één weekend lang tot verkeershinder te water en op de weg..

Het invaren van de nieuwe brug leidt één weekend lang tot verkeershinder te water en op de weg.. © JAA

“De montage is zover gevorderd dat de nieuwe Hoogmolenbrug klaar is om over het kanaal gelegd te worden”, zegt Liliane Stinissen, woordvoerder van De Vlaamse Waterweg, dat de brug ‘bestelde’. “Tijdens het weekend van 15 en 16 januari wordt ze via het water ‘ingevaren’ naar haar definitieve locatie vlakbij, waar eerder ook de landhoofden werden gebouwd.”

Dat invaren is een technisch huzarenstukje en kan niet zonder alle verkeer in de Metropoolstraat dat hele weekend stil te leggen en om te leiden. De afwerking kan pas gebeuren wanneer de nieuwe Hoogmolenbrug op haar nieuwe pijlers ligt. “Voor het ‘ontkisten’ van de onderkant van het brugdek zal de Metropoolstraat nogmaals voor alle verkeer worden afgesloten in het weekend van 19 en 20 maart”, kondigt de woordvoerder van De Vlaamse Waterweg meer verkeershinder aan.

“Verder dient een nieuw kruispunt te worden aangelegd om de nieuwe Hoogmolenbrug aan te sluiten op de Metropoolstraat. Hiervoor zal de Metropoolstraat, tussen Braamstraat en Kruiningenstraat, opnieuw afgesloten worden tussen 11 en 30 april. Fietsverkeer over het jaagpad blijft in die periode wel mogelijk, maar auto’s en vrachtwagens moeten omrijden.”

De openstelling van de nieuwe Hoogmolenbrug is voorzien in de tweede helft van mei, enkele maanden vroeger dan gepland. De afwerking van de aanloophellingen richting N120 Merksemsebaan en Metropoolstraat zal nog wat langer in beslag nemen, maar dat staat de ingebruikneming niet in de weg. De oude brug is vanaf dan niet langer van nut en wordt vervolgens afgebroken. Die afbraak zal twee maanden in beslag nemen, maar zou weinig impact hebben op het verkeer.

De nieuwe Hoogmolenbrug: een kunstwerk in alle betekenissen van het woord.

De nieuwe Hoogmolenbrug: een kunstwerk in alle betekenissen van het woord. © JAA

Fietsers

De wegindeling bovenop de nieuwe Hoogmolenbrug: links fietsers in beide richtingen, in het midden twee keer één rijvak voor het wegverkeer en rechts op de ecostrook de dieren.

De wegindeling bovenop de nieuwe Hoogmolenbrug: links fietsers in beide richtingen, in het midden twee keer één rijvak voor het wegverkeer en rechts op de ecostrook de dieren. © De Vlaamse Waterweg

De brugboog situeert zich 25 meter boven het wegdek. Vanaf het wateroppervlak tot de onderzijde van de nieuwe brug zal de hoogte 9,10 meter bedragen. De nieuwe brug heeft slechts één rijstrook in elke rijrichting. Langs één zijde is een vier meter breed en van de rijweg gescheiden fietspad voor verkeer in beide richtingen voorzien. Op grondgebied Schoten ontdubbelt dat fietspad. Onder meer de vele scholieren die van de Hoogmolenbrug gebruik maken kunnen nog wat rechtdoor op een verlengd fietspad en ‘landen’ vervolgens zonder één gevaarlijke passage in de Papenaardekenstraat. Met het oog daarop legt de gemeente Schoten de Papenaardekensstraat momenteel heraan als fietsstraat.

De andere fietsers dalen net als de auto’s in een bocht af naar de Metropoolstraat. Ook hier wordt er onder meer dankzij een fietstunneltje voor gezorgd dat de tweewielers nergens een autoweg hoeven te kruisen alvorens ze op het jaagpad/fietsostrade langs het Albertkanaal terechtkomen.

Ecostrook

Opmerkelijk: de nieuwe Hoogmolenbrug krijgt naast een oversteek voor auto’s, vrachtwagens en fietsers in primeur ook een ecostrook van drie meter breed om kleine dieren de oversteek van het kanaal te laten maken. De onderzijde van de Hoogmolenbrug wordt zo afgewerkt dat er zelfs vleermuizen kunnen nesten. (jaa )


 

 © JAA

De Hoogmolenbrug in constructie langs het Albertkanaal. Een beeld van vorige zomer

De Hoogmolenbrug in constructie langs het Albertkanaal. Een beeld van vorige zomer © Tommy Mees

Binnen vijf maanden zal dat de nieuwe verkeerssituatie zijn op de grens van Schoten, Wijnegem en Deurne: links

Binnen vijf maanden zal dat de nieuwe verkeerssituatie zijn op de grens van Schoten, Wijnegem en Deurne: links © De Vlaamse Waterweg

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten