Nieuwe deelfietsen, lokalen en pleintjes voor jeugd maar geen plaats meer om te zwemmen

Zo zal het nu troosteloze speelpleintje op de hoek van de Schoolstraat en Vaartdijk er straks uitzien 

Zo zal het nu troosteloze speelpleintje op de hoek van de Schoolstraat en Vaartdijk er straks uitzien © Donker Design

Wijnegem -

De N-VA-Dorpspartij Durf!-meerderheid wil dit jaar onder meer deelfietsen laten bollen in Wijnegem, de speelpleinen in de Voetbalstraat en Schoolstraat/Vaartdijk heraanleggen en met vertraging ook nieuwe lokalen bouwen voor Chiro en scouts. Dat blijkt uit het zopas goedgekeurde aangepast meerjarenplan. CD&V onthield zich bij de stemming omdat scholen in problemen komen als gevolg van de nu definitieve sluiting van het zwembad.

Jan Auman

Ondanks de impact van de coronacrisis, met een lichte terugval van de inkomsten uit de onroerende voorheffing, heeft Wijnegem haar financiën redelijk onder controle. Alleen de toekomstige invulling van wat nu nog het gemeentelijk zwembad is – dat eind augustus de deuren voorgoed sluit – wordt naar een volgende bestuursperiode getild, na 2024 dus.

De uitgaven van de sociale dienst stijgen voor het eerst boven één miljoen euro. De werkloosheid- en leeflooncijfers zijn het voorbije jaar gestegen, maar liggen in Wijnegem nog steeds onder het Vlaams gemiddelde. Nieuwigheid als bijdrage voor de politie Minos is de 15.000 euro om intrafamiliaal geweld in te dijken via het intergemeentelijke Family Justice Center.

Belangrijkste investering voor 2022 wordt de bouw van nieuwe gekoppelde lokalen voor zowel Chiro als scouts op de site De Leeuw achter het sportcentrum. “Die kosten uiteindelijk 2,5 in de plaats van de oorspronkelijk ingeschatte 1,8 miljoen euro. Maar door beroep te doen op een subsidie van de Vlaamse overheid ten belope van 250.000 euro en mits lichte aanpassingen kunnen we wellicht nog deze zomer starten met de werken”, aldus schepen van Jeugd Maarten Janssens (N-VA).

De schepenen Maarten Janssens (N-VA) en Tom Tachelet (Durf!) op de site De Leeuw, met op de achtergrond het grasveld waar zowel Chiro als scouts in 2022 een nieuw, gekoppeld lokaal krijgen.

De schepenen Maarten Janssens (N-VA) en Tom Tachelet (Durf!) op de site De Leeuw, met op de achtergrond het grasveld waar zowel Chiro als scouts in 2022 een nieuw, gekoppeld lokaal krijgen. © JAA

25.000 euro is voorzien om ook elektrische deelfietsen in Wijnegem te krijgen. Tegen de zomer van 2022 wordt een deelfietsennetwerk uitgerold met mobipunten in de gemeente, waaronder het Marktplein, Merksemsebaan en het sportcentrum.

Mooie speelpleintjes

En de nu wat troosteloze speelpleinen in zowel Voetbalstraat als Schoolstraat/Vaartdijk worden heraangelegd dankzij een budget van 360.000 euro. “Na het participatietraject kunnen we al dit voorjaar starten met die werken. Bedoeling is dat ze deze zomer speelklaar zijn”, aldus schepen van Openbaar Domein Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!).

Het pleintje aan de Schoolstraat/Vaartdijk vandaag.

Het pleintje aan de Schoolstraat/Vaartdijk vandaag. © JAA

“Idee achter beide pleintjes is meer ruimte voor water, veel plaats voor spontane ontmoeting tussen buren en schoolgaande kinderen met hun ouders en op elk plein meerdere, sportieve speelelementen. Op Vaartdijk blijft de tijdelijke park & ride kort voor en na schooltijd. De rest van de tijd is het een speelplein met een lage en hoge basket en mogelijkheid om volleybalnet op te hangen. We investeren bewust veel in onze ontmoetingspleintjes. In een dicht bebouwde dorpskern versterken deze groene stempels het open, gezellige karakter van elke wijk enorm.”

Nog in 2022 voorziet Wijnegem 150.000 euro voor de verdere verbetering van het gemeentepark. Voor het project noodwoningen werd na onderzoek beslist om te kiezen voor een nieuwbouw in plaats van verbouwingswerken. Het lokaal bestuur voorziet een erfpachtvergoeding van 600.000 euro voor het project van de nieuwe school met GO! Gemeenschapsonderwijs. De bouw van de school zelf zal pas binnen enkele jaren aanvangen.

Omstreden sluiting zwembad

Vik Werrebroeck (CD&V) : “Waar moeten onze scholen nu zwemmen?”

Vik Werrebroeck (CD&V) : “Waar moeten onze scholen nu zwemmen?” © RR

Oppositiepartij CD&V onthield zich bij de stemming niet zozeer om bovenstaande investeringen, maar omwille van de nu onherroepelijke sluiting van zwembad ’t Ondiep. “Deze meerderheid heeft het zwemgebeuren vanaf dag één laten doodbloeden. Een spijtige zaak voor heel Wijnegem en voor de vele kinderen die er leren zwemmen”, verwoordt Vik Werrebroeck het standpunt van CD&V.

“Op 31 augustus sluit het bad voorgoed en moeten veel mensen en scholen op zoek naar een alternatief. Dat blijkt niet van een leien dakje te lopen. Hoewel altijd beloofd is dat er voor het schoolzwemmen wel een plaatsje gevonden zou worden in het nieuwe zwembad Groot Schijn in Deurne , werd dit niet waargemaakt.”

“Dat verbaast ons niet”, zegt raadslid Inge Carpentier (CD&V). “Het spreekt natuurlijk voor zich dat de Antwerpse scholen daar voorrangkrijgen. Dat betekent dus dat de Wijnegemse scholen naar Brasschaat moeten rijden, maar het proefproject dat daar dit schooljaar voor werd opgestart wordt alvast door de Vrije Basisoefenschool niet positief onthaald.”

“Wat er met het zwembadgebouw gaat gebeuren na sluiting, is trouwens koffiedik kijken. De meerderheid heeft daar blijkbaar geen enkel idee over”, stelt Werrebroeck vast.

(jaa)

De laatste maanden van ’t Ondiep zijn aangebroken. Op 31 augustus wordt de stop definitief uit de zwemkuip getrokken

De laatste maanden van ’t Ondiep zijn aangebroken. Op 31 augustus wordt de stop definitief uit de zwemkuip getrokken © JAA

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten