Ontslag werknemer NMBS moet ongedaan worden gemaakt

 ©  BELGA

De Raad van State schorst het ontslag van een NMBS-werknemer nadat zijn advocaat met succes had aangevoerd dat “het geen enkele werkgever toegelaten is dermate tergend traag te werk te gaan”. De man was ontslagen omdat hij tijdens de werkuren naar huis ging, waardoor een defecte trein niet tijdig kon worden gerepareerd.

Werner Rommers

De man in kwestie – een elektromecanicien die al twintig jaar bij de afdeling Technics van de NMBS werkt – was twee jaar geleden tijdens zijn nachtdienst onbereikbaar voor zijn overste. Die had hem dringend nodig, omdat een trein die ’s ochtends moest uitrijden een technisch defect vertoonde. Uiteindelijk moest de trein worden afgeschaft.

De NMBS startte een onderzoek, waaruit bleek dat de elektromecanicien al veel vroeger naar huis was vertrokken. De man gaf toe dat dat eerder ook al eens “af en toe” was gebeurd. Dat kwam nooit aan het licht, omdat een collega dan in zijn plaats ‘uitprikte’.

Grootschalige fraude

Toen de betrokkene wat later geprutst bleek te hebben met de dienstlijsten – waarbij hij zichzelf nachtdiensten toekende – was voor HR Rail, de personeelsdienst van de NMBS, de maat vol. De man werd preventief geschorst en vervolgens bij tuchtmaatregel ontslagen.

In een pas gepubliceerd arrest schroeft de Raad van State dat ontslag nu terug. Het rechtscollege volgt daarbij de argumentatie van de advocaat van de werknemer. Die pleitte dat de tuchtprocedure – de man werd uiteindelijk pas eind augustus 2021 ontslagen – te veel tijd in beslag nam, en hierdoor de redelijke termijn schond. “Het kan aan geen enkele redelijke werkgever – laat staan een publieke werkgever – toegelaten worden om dermate tergend traag te werk te gaan”, aldus zijn advocaat Hannes Delagrange.

HR Rail was het daar niet mee eens. Het onderzoek had veel tijd in beslag omdat er “vermoedens waren van grootschalige fraude binnen de dienst”, waarbij medewerkers uitprikten voor andere collega’s die eerder naar huis vertrokken. Iets wat uiteindelijk niet het geval bleek. De vele corona-preventiemaatregelen hadden ook nog eens voor vertraging gezorgd, aldus nog HR Rail.

Maar daar had de Raad van State geen oren naar. De man moet nu in principe door de NMBS weer in dienst worden genomen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten