Raad van State verwerpt vordering acteur Mathijs Scheepers om mondmaskerplicht in lagere school af te schaffen

Acteur Mathijs F. Scheepers stapte naar de Raad van State voor de mondmaskerplicht in lagere scholen © ATv

Kinderen in de lagere school moeten hun mondmasker blijven dragen. Een klacht van twee Antwerpse ouders bij de Raad van State is verworpen. Het ene kind zou door het masker moeilijkheden ondervinden met lezen en rekenen. Het andere kreeg irritatievlekken en haalde mindere punten.

Thierry Goeman

Vlaamse acteur Mathijs F. Scheepers (46), onder meer bekend van In Vlaamse velden, was een van de initiatiefnemers. ‘’De mondmaskerplicht op school is een compleet disproportionele maatregel”, vindt de acteur. Samen met een andere ouder stapte hij naar de Raad van State om de maatregel voor 6- tot 10-jarigen af te schaffen. Donderdagochtend werd de zaak behandeld en vrijdag was er al een arrest. Daarin staat:

“Twee leerlingen (hun ouders) betwisten de verplichting die sedert 26 december 2021 wordt opgelegd om in de klas een mondmasker te dragen. Bij arrest van 7 januari 2022 verwerpt de Raad van State hun vordering tot schorsing. De Raad onderstreept dat elke vordering op haar eigen merites moet worden onderzocht en dat de concrete uiteenzetting van de verzoeksters in deze zaak niet kon overtuigen waarom de gevraagde schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid geboden is.”

LEES OOK. Acteur Mathijs Scheepers vecht mondmaskerplicht in lagere scholen aan: “Ik doe dit uit bezorgdheid als vader en als steun voor het onderwijs” (+)

De klagers en hun advocaten argumenteerden dat uit onderzoek van Sciensano, de Risk Assessment Group (RAG) en de GEMS blijkt dat kinderen het zorgsysteem niet belasten, omdat ze niet zwaar ziek worden én dat de overdracht van kinderen naar volwassenen niet bewezen is. Wel bewezen zijn de negatieve gevolgen van het dragen van een mondmasker, zowel op fysiek en psychologisch als op pedagogisch vlak.

Gehinderd in progressie

Over de eerste leerling werd aangevoerd dat zij dyslexie heeft en moeilijkheden ondervindt met lezen, spellen en rekenen. Het mondmasker zou haar hinderen in haar progressie. De andere leerling kreeg last van irritatievlekken en presteerde minder goed sinds de mondmaskerplicht.

“Een tweede pijler waarop de klacht gebaseerd was, is dat de Belgische Grondwet, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het Kinderrechtenverdrag van de VN duidelijk stellen dat pas wanneer alle maatregelen voor volwassenen zijn aangewend, kinderen maatregelen opgelegd mogen worden”, zei Scheepers al in onze krant.

Maar de Raad van State gaat dus niet mee in dat verhaal en heeft de vordering verworpen. De Raad merkt op dat de ouders niet hebben aangetoond dat zij het nodige hebben gedaan om een vrijstelling van de mondmaskerplicht te krijgen voor hun kinderen. Zo’n vrijstelling is immers mogelijk met een medisch attest.

Ook de wetenschappelijke stukken die de verzoekende partijen naar voren hadden geschoven om hun argumenten over de schade door de mondmaskerplicht kracht bij te zetten, veegde de Raad van State van tafel. “Uit geen enkel bijgebracht document blijkt dat het voor een beperkte termijn dragen van een mondmasker door kinderen vanaf de leeftijd van zes jaar een gezondheidsrisico zou inhouden of zodanige onherstelbare onomkeerbare schade in de vorm van een ‘reëel risico op leerachterstand’ met zich zou meebrengen dat een onmiddellijk ingrijpen van de rechter te verantwoorden is”, luidt het in het arrest.

Snooker- en bowlingzalen

Ook een verzoek van de Belgische Bowlingfederatie FSBB en de Belgium Billiards Snooker Association (BBSA) tegen de beslissingen van het Overlegcomité van 22 december is afgewezen. Ze eisten de heropening van de snooker- en bowlingzalen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten