Veel langdurig zieken vullen verplichte vragenlijst niet in, maar verzet tegen sancties blijft: “Veel werk is volgens mij ziekmakend”

 © Guus Schoonwille

Veel langdurig zieken antwoorden niet op de vragen over een mogelijke terugkeer naar werk, blijkt uit een rondvraag bij de ziekenfondsen. De regering besliste recent om daar sancties aan te koppelen, maar dat botst nog altijd op protest.

Simon Andries

Hoofdpunten