Prins Leopoldlaan wordt woonerf: “Geen doorgangstraat meer maar een leefstraat”


 

 © Jan Van der Perre

Berchem -

De Prins Leopoldlaan loopt langs de begraafplaats van Berchem. De straat verkeert vandaag in zeer slechte staat. Daarom is beslist om ze van een grondige facelift te voorzien. De straat zal worden ingericht als woonerf en wordt ook flink vergroend. “We kiezen ervoor om de leefbaarheid absoluut centraal te stellen”, zegt districtsschepen van Publiek Domein Bruno De Saegher (N-VA).

Elien Van Wynsberghe

“De actuele toestand van de Prins Leopoldlaan is erbarmelijk, zowel als het gaat over de riolering als over het wegdek”, zegt De Saegher. En ook op mobiliteitsvlak kampt de straat met problemen. “De straat is erg smal maar er kan wel in beide richtingen worden gereden. Dat zorgt voor gefrustreerd rijgedrag, zowel van automobilisten als van fietsers. Bovendien is dit een straat die uitnodigt tot sluipverkeer.” Kortom: absoluut niet hoe het hoort te zijn.

En dus zal de Prins Leopoldlaan een grondige makeover ondergaan en wordt de straat op korte termijn een woonerf. Daarbij zal meteen ook de riolering worden vernieuwd. “De werken staan gepland voor 2024”, aldus De Saegher. Dat betekent dat in de straat een snelheidsbeperking van 20 km/u zal gelden en dat er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen voetpad en rijbaan. Die komen op een gelijk niveau te liggen. Om de snelheidsbeperking af te dwingen, worden ook twee asverschuivingen voorzien die ruimte bieden voor groen, verblijfsplek of fietsenstalplaatsen.

“Er is ook beslist om de straat enkelrichting te maken, in de richting van de Elisabethlaan om zo het sluipverkeer tegen te gaan. We kiezen ervoor om de leefbaarheid en de kwetsbare weggebruiker absoluut centraal te stellen. Dit zal niet langer een doorgangstraat zijn maar een leefstraat.”

Zachte overgang tussen begraafplaats en straat

De Prins Leopoldlaan grenst aan de Berchemse begraafplaats Floraliënhof. De stad Antwerpen en het district Berchem zijn volop bezig met de opwaardering van de begraafplaats. Een belangrijk onderdeel van dat masterplan is de uitbreiding ervan met een urnenbos. Dat urnenbos is voorzien op de huidige groenzone langs de Prins Leopoldlaan. Natuurpunt heeft daarvoor in opdracht van de stad al enkele voorbereidende aanplantingen gedaan. “Bij de heraanleg van de straat gaan we sterk inzetten op groen en plannen we een zachte overgang te maken tussen de begraafplaats en de straat. We zullen zo veel als mogelijk ontharden, onder meer door het gebruik van een waterdoorlaatbare ondergrond en er komen ook heel wat bomen bij.”

Voor de bewoners van de Prins Leopoldlaan wordt binnenkort nog een infomoment georganiseerd. Omwille van corona zal dat waarschijnlijk digitaal gebeuren. Bedoeling is om de buurt te bevragen over de noden zodat de open ruimte die vrijkomt kan worden ingericht tot een aangename vertoefplek, afgestemd op de buurt.

De straat verkeert vandaag in een erbarmelijke staat.

De straat verkeert vandaag in een erbarmelijke staat. © Jan Van der Perre

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten