“Luchtvaartsector telt veruit meeste besmettingen”

Themabeeld ©  ISOPIX

In de luchtvaartsector zijn de voorbije twee weken de meeste besmettingen opgetekend. Dat blijkt donderdag uit een tweewekelijks rapport van de KU Leuven, dat besmettingen in de verschillende sectoren van de maatschappij met elkaar vergelijkt. De luchtvaart steekt ook erg ver uit boven de andere sectoren.

jvhBron: BELGA

De cijfers van het rapport bespreken de periode van 28 december tot 11 januari. Aan de hand van gegevens van gezondheidscentrum Sciensano, gekoppeld aan data van de sociale zekerheid en uit de contact tracing, kunnen sectoren met elkaar vergeleken worden. De cijfers worden bekeken aan de hand van de veertiendaagse incidentie, dus het aantal besmettingen per 100.000 mensen.

De luchtvaartsector telt een incidentie van 5.860 gevallen, tegenover een incidentie van 2.933 gevallen in de volledige werkende bevolking. In de luchtvaart bevinden zich dus relatief gezien ongeveer dubbel zoveel besmettingen als in de volledige werkende bevolking. De werkende bevolking telt op zich ook al een bijna dubbel zo hoge incidentie als de algemene bevolking (1.574).

LEES OOK. Kinderen belanden weken na coronabesmetting op intensieve zorg: wat is MIS-C?

Ook de horeca heeft de laatste twee weken een stevige toename gekend, en stijgt tot een incidentie van 3.142. In andere vrijetijdssectoren worden eveneens stijgingen opgetekend: het gaat dan om de kunst, sport en recreatiesector en de retailsector.

“Kersteffect”

“Dat de incidenties in deze sectoren stijgen, ligt in de lijn van onze verwachtingen. We zien een duidelijk ‘kersteffect’“, zegt professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven). “De sectoren waar telewerk wel mogelijk is, tellen ook een grote stijging, dat is dan weer eerder verrassend. Het gaat dan bijvoorbeeld over financiële sectoren, de informatie- en communicatiesector en vastgoed-, reclame- en boekhoudbedrijven.”

De incidenties in de scholen blijven daarnaast hoog, ondanks de afkoelingsweek die voorzien was voor de kerstvakantie. Het aantal bevindt zich ongeveer op hetzelfde niveau als dat van de werkende bevolking. Ook kinderdagverblijven kennen, zoals uit vorige rapporten al bleek, nog steeds een hoog aantal besmettingen.

LEES OOK. Krijg je een nieuwe uitnodiging als je je boosterprik gemist hebt? En wat betekent dat voor je Covid Safe Ticket?

“Als we de continuïteit in het bedrijfsleven willen garanderen wordt het cruciaal om de maatregelen zoals telewerk aan te houden. Het wordt belangrijk voor bedrijven om hun planning goed proberen te regelen, en uitval van werknemers door ziekte of quarantaine zo veel mogelijk te voorkomen”, besluit professor Godderis.

Aangeraden
Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten

Meest gelezen uit de buurt