Gemeente zoekt ontwerper voor nieuwe basisschool De Sleutelbloem die tegen 2029 de deuren opent: “Ontgoochelend dat het zo lang moet duren”

Het schoolgebouw van GBS De Sleutelbloem op het Schoolplein in het centrum is al meer dan zestig jaar oud.  

Het schoolgebouw van GBS De Sleutelbloem op het Schoolplein in het centrum is al meer dan zestig jaar oud.  © Elke Lamens

Brecht -

De gemeente kan op zoek gaan naar een ontwerp- en bouwteam voor een nieuwe basisschool De Sleutelbloem. De gemeenteraad heeft daartoe de gunningsleidraad goedgekeurd. De nieuwe school komt op de terreinen van de technische dienst in de Van Pulstraat en kan met de huidige planning ten vroegste in 2029 openen.

“De aanbesteding voor de bouw van de school verloopt volgens de zogenaamde DBFM formule (Design, Build, Finance and Maintain, red.). We gaan dus op zoek naar een team dat de nieuwe school kan ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden. We doen dat via een marktbevraging met onderhandelingsprocedure”, legt schepen van Onderwijs Luc Aerts (CD&V) uit.

“Teams kunnen hiervoor inschrijven. We verwachten de offertes tegen augustus. Hieruit wordt het beste voorstel geselecteerd, rekeninghoudende met de volgende criteria: prijs (50%), inhoudelijke kwaliteit (40%), plan van aanpak (8%) en beschikbaarheid terrein tijdelijke huisvesting De Leerexpert (2%).”

Brecht werkt hiervoor samen met het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen, AG Vespa en Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (Agion).

De leerlingen zullen nog zes jaar langer moeten wachten op een nieuwe school.

De leerlingen zullen nog zes jaar langer moeten wachten op een nieuwe school. © Elke Lamens

De bouw van de school wordt geraamd op 6.185.000 euro. “Die raming dateert al van mei 2019. We willen ook inzetten op multifunctionaliteit, en de nieuwe sporthal openzetten voor Brechtse verenigingen. Dat brengt wel een meerkost van ruim 211.000 euro met zich mee, die voor 100% door de gemeente wordt gedragen. Van het restant betaalt Brecht 20% en de Vlaamse overheid (Agion) 80%.”

Timing

“De bouw zal kunnen starten in het najaar van 2026. Deze planning leidt ertoe dat de school in het allerbeste geval slechts in 2028 of 2029 in gebruik kan genomen worden.” Dat is zes jaar later dan verwacht.

De kleuterklassen zijn te klein. De kleuters palmen daarom ook de gang in.

De kleuterklassen zijn te klein. De kleuters palmen daarom ook de gang in. © Elke Lamens

“Dit is erg ontgoochelend, wetende dat de Vlaamse regering al in september 2017 6,1 miljoen euro subsidies toekende en de school kon gebouwd worden in het kader van een programma voor alternatieve financiering van schoolinfrastructuur. Dat had net de bedoeling om het bouwproces te verkorten”, merkt Aerts op.

“De Vlaamse regering zou dan ook dringend werk moeten maken van een procedure die de doorlooptijd echt veel korter maakt.” (ella)

 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Sportnieuws uit Brecht