Na de Galdermansmolen heeft nu ook de Keyartmolen een vispassage

De Keyartmolen vormde al sinds de twaalfde eeuw een hindernis voor vissen. 

De Keyartmolen vormde al sinds de twaalfde eeuw een hindernis voor vissen. © rr

Bree -

Nadat de provincie Limburg in 2016 een vispassage liet aanleggen bij de Galermansmolen, is Tongerlo nu een tweede vistrap rijker: ook bij de Keyartmolen kreeg de Abeek een overbrugging met achttien vistrappen.

jrd

Om te overleven, moeten vissen zich van de ene plek naar de andere kunnen verplaatsten op zoek naar voedsel, bescherming tegen roofdieren of verontreiniging, voortplantingsplaatsen, overwinteringsgebieden of nieuwe leefgebieden. De opstuwing van de Abeek aan watermolens belemmert de stroomopwaartse beweging van vissen. Dankzij de vispassage aan de Galdermansmolen werd het leefgebied van het bermpje, serpeling, driedoornige stekelbaars en paling al flink uitgebreid.

“Door een vispassage kunnen vissen via een alternatieve route de stuw van een watermolen omzeilen”, zegt gedeputeerde van Milieu en Natuur Bert Lambrechts. “We hebben nu een vispassage van 88 meter lang met achttien vistrappen laten aanleggen bij de Keyartmolen. De vissen nemen als het ware een trap om zo het hoogteverschil van ruim een meter te kunnen overbruggen. We blijven trouwens ook op andere plaatsen, zoals bij de Slagmolen op de Itterbeek, inzetten op het oplossen van vismigratieknelpunten. Dat is nodig voor de instandhouding en het duurzame herstel van de aanwezige populatie van beschermde beekvissoorten. Momenteel wordt er gewerkt aan een vismigratieknelpunt op de Munsterbeek in Bilzen.” 

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten