Dwergenbergen voor honden in aantocht met zwempoel

De aanzet van de nieuwe hondenlosloopzone Kievitheide, die een soort Dwergenbergen maar dan voor viervoeters moet worden. ©  kma

Zoersel -

Vlaams Belang Zoersel gaat op de eerstvolgende gemeenteraad de meerderheidspartijen interpelleren over verontreinigde hopen grond naast het voetbalveld aan Kievitheide die er al een half jaar zouden liggen. “Een storm in een glas water”, reageert schepen Danny Van de Velde (N-VA), die betreurt dat dit de aandacht van het positief project dat de gemeente er momenteel realiseert - namelijk een soort ‘Dwergenbergen’ voor honden - afleidt. “Als er gevaar zou zijn voor de volksgezondheid, hadden de betrokken diensten die wij consulteerden ons wel verplicht om die bergen af te schermen of te bedekken.”

Kristin Matthyssen

De gemeente Zoersel tovert momenteel de oude voetbalvelden van KFCE Zoersel om tot een bijenvriendelijke omheinde hondenlosloopzone. Als het weer meezit, kan de losloopzone eind maart openen. “Het moeten een soort Dwergenbergen worden, maar dan voor honden, met bergen zand om over te rennen met speelbuizen door. Vorig jaar vroeg H-eerlijk Zoersel of er een hondenlosloopzone kon komen aan het Dwergenbos in Sint-Antonius, op vraag van hondenbaasjes. Ik ben dan met zo’n baasje gaan praten”, vertelt schepen Van de Velde. “Bleek dat die het vooral leuk vond omdat zijn hond er over die bergen kon lopen en graag in die buizen kroop. Aan Kievitheide zagen we een opportuniteit om zo’n Dwergenbergen op hondenmaat aan te leggen.”

De gemeente groef er al een put, om die teelaarde te gebruiken elders in de gemeente, zoals aan het speelgedeelte van het Klooster. “Het is altijd ‘sjotplein’ geweest daar, dus we waren zeker dat het goede zwarte grond is. We hadden de bedoeling die kuil weer te dempen, maar hondeneigenaars vragen ons nu om die als hondenzwemvijver aan te leggen. We waren eerst wat bevreesd voor blauwalg omdat het om stilstaand water gaat, maar ’s zomers zal die poel waarschijnlijk toch droogvallen en we zullen dat wat monitoren. Dus hebben we beslist om daar inderdaad een hondenzwemvijvertje van te maken. Er liggen ook al boomstammen klaar als spelelementen voor honden.”

Hier komt een soort Dwergenbergen voor honden. ©  kma

De hondenspeeltuin van Kievitheide wordt de derde hondenlosloopzone van Zoersel, na die van Den Akker en die aan de Melkweg. Nu moet er nog een vierde in Halle komen. Wie in het Zoerselbos zijn hond los laat lopen en tegen de berispende boswachter verklaart dat hij geen keuze heeft omdat er geen losloopzones zijn, kan dit excuus niet meer geldig gebruiken.

Bodemstalen

Om zekerheid te krijgen over de zandhopen, liet de gemeente bodemstalen analyseren. Vlaams Belang vroeg die analyses op, waaruit blijkt dat één hoop vervuild is met het zware metaal zink en een andere met asbest. “Qua zink is er een overschrijding van de norm met factor 9 bij één berg, en in een andere hoop zijn de asbestwaarden verontrustend hoog”, zegt raadslid Wouter Bollansée (Vlaams Belang). “De gemeente weet dit sinds 11 juni. Toch zagen wij er al kinderen spelen.”

Volgens Vlaams Belang Zoersel moet de gemeente dringend een hek rond deze hoop zand zetten. ©  kma

Voor alle duidelijkheid: de verontreiniging zit niet in de zandhopen aan de put van de hondenlosloopzone, maar in de overwoekerde bergen naast het pad. Jos van Dongen, fractieleider van Vlaams Belang Zoersel, vindt dat er als kortetermijnoplossing meteen een hekwerk moet worden gezet.

“Wij stellen ons openlijk de vraag of de meerderheidspartijen op de hoogte waren. Ofwel wisten ze het en dan is de term schuldig verzuim toch op zijn plaats. Ofwel wisten ze het niet en dan dienen we ons toch vragen te stellen over de politieke opvolging en betrokkenheid”, vindt Filip Vorsselmans, ondervoorzitter van Vlaams Belang Zoersel.

In de bergen naast het pad ligt wat bouwpuin, onder meer van de afgebroken school van Halle. Hierin werden stukjes gebonden asbest van golfplaat gevonden. ©  kma

Volgens schepen Van de Velde gaat het om gedeelten met afbraak van de school in Halle, spookgrond en bermplagsel. “Om goed te doen, hebben we alles laten analyseren. Blijkt inderdaad dat er in die bergen wat stukjes gebonden asbest van oude golfplaten werden aangetroffen. De zinkwaarden komen mogelijk omdat een deel van het zand van wegbermen komt, waar veel uitstoot maar ook strooizout op valt. De grond is te vervuild om ongezuiverd lokaal te hergebruiken, maar zal nu eerst gezeefd moeten worden, waarna de verontreiniging dan afgevoerd kan worden. Daarna volgt een nieuwe bemonstering.”

Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne droeg de gemeente na het bodemonderzoek niet op om de bewuste zandhopen af te schermen. “Als er een risico voor de volksgezondheid was geweest, dan had deze dienst het ons zeker gevraagd. Maar we moesten ze zelfs niet afdekken.”

Aangeboden door onze partners