Buurt vraagt bos in plaats van windturbines

Enkele buurtbewoners en gebruikers van Natuurreservaat Plaslaar. Achter de bomen achter hen wil Ecopower twee windturbines bouwen. 

Enkele buurtbewoners en gebruikers van Natuurreservaat Plaslaar. Achter de bomen achter hen wil Ecopower twee windturbines bouwen. © Chris Van Rompaey

Lier -

Buurtgenootschap Duwijck is verbaasd dat Ecopower, na negatief advies van zowel de stad Lier als de provincie, een nieuwe aanvraag wil indienen om vlak bij een natuurreservaat twee windturbines te bouwen. De buurt wil de strook zelf bebossen.

Chris Van Rompaey

“Na negatief advies van de stad Lier en de provincie Antwerpen wil Ecopower opnieuw een aanvraag indienen om op 125 meter van het Provinciaal Natuurreservaat Plaslaar twee grote windturbines te installeren. Windturbines creëren weliswaar groene energie, maar de aanleg in agrarisch gebied is nefast”, stelt Christian Verbeeck uit de Paaiestraat.

Enorme CO₂-uitstoot

“De bouw, het transport, de installatie en het onderhoud van twee gigaturbines, het gieten van enorme betonnen funderingen, het verleggen en inbuizen van natuurlijke grachten, de aanleg van twee betonnen draagvlakken van elk zo’n 150 vierkante meter en drie permanente verharde toegangswegen, creëren een enorme CO₂-uitstoot.”

“En wat doen we op termijn bij de ontmanteling van de twee windturbines met de 6 ton nucleair materiaal dat erin verwerkt zit? Uitgerekend groene energie zou rekening moeten houden met de totale milieukost doorheen de volledige productie- en levenscyclus”, onderstreept Verbeeck.

“We zijn voor alle duidelijkheid niet tegen windturbines, maar op deze plek horen ze niet thuis”, beklemtoont Caroline Helsmoortel uit de Paaiestraat. “Ecopower wil de windturbines bouwen op waardevolle landbouwgronden. De gronden zijn eigendom van de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) die ze aan Ecopower in concessie geeft. Buurtgenootschap Duwijck is bereid de gronden zelf in concessie te nemen, de biologische waardevolle akkers te behouden en ze deels te bebossen.”

Biodiversiteit herstellen

“Met ons voorstel herstellen we het landschap en de biodiversiteit, beschermen we een aanzienlijke kolonie aan broed- en watervogels, nuttige insecten en beschermde vleermuizen en bijen die leven op het door Natuurpunt beheerde natuurreservaat en op de nabije akkers. Ons voorstel behoudt de natuurlijke waterlopen en de originele meanders die het risico op overstromingen beperken. Een onmiskenbare troef in een erkend overstromingsgebied”, aldus Christian Verbeeck.

“Ons voorstel is een doordacht en duurzaam plan voor meer CO₂-opvang en decarbonisatie (van fossiele brandstoffen overschakelen op alternatieve energiebronnen, red.). Met streekeigen bomen, hagen en heggen die zorgen voor zuurstof, groene recreatie en meer klimaatbestendigheid. Het betrokken perceel wordt zo voor de bredere gemeenschap toegankelijk gemaakt. Een schapenboer wil er zelfs zijn schapen laten grazen.”

Betaalbaar?

Buurtgenootschap Duwijck heeft zijn voorstel al besproken met de stad Lier, de provincie en de POM en niemand zou er in principe tegen zijn. Natuurpunt is naar verluidt bereid om het te beheren. “De stad Lier is tevreden dat Ecopower zijn aanvraag voor de bouw van die twee turbines ingetrokken heeft. Wij hadden de aanvraag trouwens negatief geadviseerd, omdat we vrezen dat bij realisatie de bestaande bedrijven dan niet meer zouden kunnen uitbreiden. Ik ben in principe niet tegen het voorstel van Buurtgenootschap Duwijck, maar ik stel me wel vragen bij de haalbaarheid en betaalbaarheid van hun plannen”, zegt schepen van Leefmilieu Thierry Suetens (Open Vld).

meerbosvoorlier@gmail.com
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten