Wat te doen als je voorschot voor gas en elektriciteit de pan uit swingt?

 

 ©  Shutterstock

Voor meer en meer energieverbruikers is het kiezen tussen de pest en de cholera: ofwel betalen ze tot de volgende meteropname veel hogere voorschotten, ofwel moeten ze bij de volgende jaarlijkse afrekening een zeer hoog bedrag bijpassen.

Pascal Sertyn

Hoofdpunten