Na zes jaar eindelijk duidelijkheid over erfenis van Prince

 ©  AP

Bijna zes jaar na de dood van de Amerikaanse zanger Prince is beslist wie recht heeft op zijn erfenis van 156 miljoen dollar. Het was een moeilijke zoektocht, omdat de zanger geen kinderen meer heeft en ook geen testament naliet.

Bron: The Guardian, Variety, The Mirror

De juridische strijd over de erfenis van zanger Prince is bijna zes jaar na zijn dood eindelijk beslecht. De zanger overleed op 57-jarige leeftijd in 2016 en liet geen testament na. Dat zorgde ervoor dat een rechtbank moest beslissen onder wie zijn fortuin zou verdeeld worden.

Zes jaar na zijn dood heeft de rechtbank nu beslist dat zijn vermogen op 156,4 miljoen dollar (zo’n 137 miljoen euro) geschat wordt. Eerder kwam die schatting uit op een dikke 80 miljoen dollar, maar na een herwaardering zijn ze nu op bijna het dubbele uitgekomen.

De zoektocht naar de erfgenamen van zijn nalatenschap was niet gemakkelijk. Zo was Prince wel twee keer getrouwd, maar ook even veel keer gescheiden. Zijn ouders zijn al een tijdje overleden en zijn enige kind stierf kort na de geboorte in 1996 aan een zeldzame genetische ziekte.

Een jaar na de dood van Prince werden er zes erfgenamen aangeduid: zijn zus Tyka Nelson en zijn vijf halfbroers en -zussen. De drie jongste erfgenamen, van wie er ondertussen twee zijn overleden, lieten zich in 2021 al uitkopen door muziekuitgeverij Primary Wave. De drie oudste broers en zussen krijgen de helft van zijn vermogen, de andere helft gaat naar Primary Wave.

 (sgg)

Aangeboden door onze partners