“Geef gemeenteraadsleden meer steun en een statuut”

 

 ©  fvv

GENT -

Gemeenteraadsleden moeten beter ondersteund worden en verdienen een volwaardig statuut. Dat zeggen de voorzitters van de gemeenteraad van onder meer Leuven en Gent in een gezamenlijke nota. “Raadsleden die actief zijn en hun dossiers goed willen voorbereiden, hebben daar een deeltijdse job aan”, stelt Christophe Peeters (Open VLD).

bstBron: BELGA

Concreet vragen ze onder meer ondersteuning van personeel en een vergoeding voor de tijd die raadsleden aan hun werk spenderen.

Sinds de laatste lokale verkiezingen, in 2018, hebben 265 gemeenteraadsleden ontslag genomen. Steeds meer raadsleden geven aan dat ze moeite hebben hun mandaat te combineren met een job en een gezinsleven. Ook de soms beperkte impact van hun beleid weegt op de motivatie, stellen de raadsvoorzitters. 

Politieke verantwoordelijkheid

“De versterking van de gemeenteraad is daarom noodzakelijk. De functie van raadslid moet aantrekkelijker gemaakt worden, zodat geëngageerde mensen zich aangetrokken voelen om publieke en politieke verantwoordelijkheid op te nemen”, zegt Dorien Meulenijzer (Vooruit), voorzitter van de Leuvense gemeenteraad en een van de initiatiefnemers van de tekst. 

De voorzitters pleiten er onder meer voor om een autonome agenda te kunnen opstellen, die complementair is aan die van het schepencollege in een stad of gemeente. Op dit moment is de agenda van de gemeenteraad nog te veel afhankelijk van die van het college, zeggen de initiatiefnemers van de tekst.

Daarnaast wensen ze een beter statuut voor de raadsleden en de voorzitter zelf. Er moet geld worden vrijgemaakt voor personele ondersteuning, opleidingen en vergoedingen voor hun tijd.

Deeltijdse job

“Raadsleden die actief zijn in commissies, fracties, meerderheidsoverleg... en hun dossiers goed willen voorbereiden, hebben daar een deeltijdse job aan, zeker in centrumsteden”, stelt Christophe Peeters, voorzitter in Gent.

“Maar raadsleden hebben geen statuut. Daar tegenover staan leden van het schepencollege, die een goed statuut hebben en ondersteund worden door een kabinet of administratie.” De voorzitters vinden het daarbij belangrijk dat de operatie budgetneutraal blijft, en dat er dus geen extra kosten worden gemaakt.

Behalve de voorzitters van Gent en Leuven hebben ook die van Sint-Niklaas, Roeselare, Herselt en Alken de visietekst onderschreven. De nota is bezorgd aan Vlaams minister Bart Somers, die onder meer bevoegd is voor Binnenlands Bestuur.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Meer nieuws uit Gent