De rust moet terugkeren: verbod op drones boven Limburgse natuurgebieden

 

De vzw Limburgs Landschap wil geen drones meer toelaten boven de bijna 3.000 hectare natuurgebieden die ze beheert. Het verbod op drones neemt de organisatie zelfs expliciet op in haar nieuwe beheerplannen. De vzw baseert zich daarvoor op studies uit het buitenland die stellen dat drones de fauna zouden verstoren.

“Na een parlementaire vraag werd verwezen naar buitenlands onderzoek dat aantoont dat laagvliegende drones wel degelijk een effect hebben op het leven in een natuurgebied”, zegt Dirk Ottenburgs van de vzw. “We zijn niet enkel bezorgd om de vogels die hier overwinteren en verstoord zouden raken door een drone, maar ook om de wilde grazers in ons natuurgebied, zoals halfwilde paarden. We kregen al meldingen van bezoekers die zagen hoe een kudde zich begon te verplaatsen door het gebrom van een drone. Wat als zo’n kudde bezoekers omverloopt?”

Enkel onder bepaalde voorwaarden kan het nog wel. Volgens het Agentschap Natuur en Bos geldt er trouwens al een verbod op drones in zogenaamde natuurreservaten. “In onze andere domeinen moet toelating gevraagd worden.” Maar omdat Ottenburgs merkt dat weinig dronepiloten zich daarvan bewust zijn, laat hij het verbod dus opnemen in de beheerplannen.(sir)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten