Geen akkoord bereikt bij onderhandelingen Groep van Tien omtrent extra flexibiliteit

 ©  GUUS SCHOONEWILLE

Er is nog geen akkoord bereikt bij de onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden in de schoot van de Groep van Tien omtrent extra flexibiliteit. Dat is maandagavond vernomen bij het ABVV. De vakbonden hebben nu voorgesteld om binnen tien dagen nog eens rond de tafel te zitten.

Bron: BELGA

De vakbonden en werkgevers onderhandelden eind vorige week over een uitzonderlijk maatregelenpakket om de dreigende personeelsuitval wegens de omikronvariant van het coronavirus op te vangen. Uiteindelijk gingen ze vrijdag zonder akkoord uiteen. De onderhandelingen werden maandag verdergezet, maar dus zonder finaal akkoord.

De werkgevers drongen onder meer aan op soepelere overuren voor werknemers en de mogelijkheid om extra personeel aan te trekken. Het gaat dan bijvoorbeeld over jobstudenten, interimpersoneel maar ook om gepensioneerden. Bij de vakbonden bestaat de vrees dat de extra flexibiliteit structureel zou worden.

Het ABVV zegt vanop het terrein geen input te hebben gekregen omtrent dringende problemen in bepaalde sectoren en wil de zaken dan ook liever ad hoc bekijken in plaats van een allesomvattend kaderakkoord af te sluiten.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft de werkgevers nu voorgesteld om binnen tien dagen de situatie nog eens onder de loep te nemen.

De werkgeversorganisaties stellen in een reactie dat er “jammer genoeg geen akkoord bereikt is kunnen worden”. Ze wijten dit onder meer aan “een zeer langdradig cascadesysteem van sociaal overleg op sectoraal vlak”. “Dit houdt verschillende risico’s in, met name: dat de maatregelen te laat komen, verschillend zijn per sector en daardoor ook mogelijk discriminatoir zijn”, klinkt het.

De werkgeversorganisaties hebben hun voorstellen om de continuïteit van de bedrijven te garanderen nu overgemaakt aan de premier.

Aangeboden door onze partners