Nog geen akkoord over noodmaatregelen om dreigende personeelsuitval door omikron op te vangen

 

De werkgeversorganisaties en vakbonden hebben maandagavond nog geen akkoord bereikt over een pakket uitzonderlijke maatregelen rond flexibiliteit op het werk om een dreigend personeelsuitval door omikron op te vangen. Dat is maandagavond vernomen bij de socialistische vakbond ABVV. De vakbonden willen de situatie over tien dagen herbekijken.

Nunzia Petralia

De Groep van Tien, het overlegorgaan van vakbonden en werkgeversorganisaties, onderhandelen al sinds vorige week over een uitzonderlijk maatregelenpakket om de dreigende personeelsuitval door omikron op te vangen. Vrijdag gingen ze zonder akkoord uiteen. De onderhandelingen werden maandag verdergezet, maar zonder finaal akkoord. “De situatie is op dit moment nog beheersbaar”, zegt Miranda Ulens van het ABVV. “We hebben samen met de andere vakbonden voorgesteld om binnen tien dagen opnieuw samen te komen voor een stand van zaken.”

Geen grootschalig personeelstekort

De werkgevers dringen aan op soepelere overuren voor werknemers en de mogelijkheid om extra personeel aan te trekken. Het gaat dan bijvoorbeeld over jobstudenten, interimpersoneel en gepensioneerden.

De socialistische vakbond liet maandagmiddag al weten dat ze geen voorstander zijn van een pakket noodmaatregelen om uitzonderlijke regels rond flexibiliteit op het werk toe te laten. De vakbond vreest dat die extra flexibiliteit structureel zou worden. “We gaan niet beslissen om gepensioneerden weer aan het werk te zetten terwijl geen enkele sector met een problematisch absenteïsme wordt geconfronteerd”, zei Thierry Bodson, topman van het Waalse ABVV.

Uit een bevraging bij de vakcentrales van ABVV blijkt volgens Bodson immers dat er nog in geen enkele sector sprake is van een grootschalig personeelstekort door corona. “De komende weken kan dat er misschien komen, maar het zal beperkt blijven tot bepaalde sectoren en bedrijven. Er is dus geen reden om een interprofessioneel akkoord te sluiten.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten