Vandenbroucke stelt nieuwe verplichte stage voor psychologen uit: te weinig stagemeesters

 

 ©  BELGA

Studenten psychologie en orthopedagogie die dit jaar afstuderen, moeten dan toch geen extra jaar praktijkstage doen om therapie te kunnen geven. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke stelt de verplichting met een jaar uit, zei hij dinsdagmiddag in de Kamer. Er zijn niet genoeg erkende stagemeesters voorhanden.

Bron: BELGA

Universiteitsstudenten klinische psychologie en orthopedagogie kregen in het voorjaar van 2021 een onaangename verrassing in de bus. Wie na vijf jaar universitaire studies afstudeerde moest plots nog een extra stagejaar doen om wettelijk erkend te kunnen worden en autonoom therapie te kunnen geven. Dat stagejaar zou ingaan voor alle studenten die vanaf dit jaar afstuderen. 

Zij moesten de afgelopen maanden dus op zoek naar een stageplaats voor volgend jaar. De wet bepaalt immers dat stagelopen enkel bij een erkend stagemeester kan, die daarvoor onder meer een opleiding en een jaarlijkse vorming moet volgen. Alleen voldoet nog bijna niemand aan die eisen. Tot eind vorig jaar was de lijst met erkende stagemeesters in de klinische psychologie op de website van de FOD Volksgezondheid zelfs volledig blanco. Op dit moment staan er 21 namen op, veel te weinig voor alle studenten die dit jaar nog afstuderen. 

Daarnaast is ook de vergoeding erg onzeker. De kandidaat-psychologen en -orthopedagogen hebben recht op een vergoeding, maar hoe die eruit moet zien en hoe hoog die moet zijn, is niet vastgelegd. Dat moet overeengekomen worden met de stagemeester. De vrees bestond dat het in veel gevallen om niet meer dan een onkostenvergoeding zou gaan, en dat terwijl het stagejaar geen deel uitmaakt van het curriculum en wie stage loopt dus geen student meer zou zijn. Om al die redenen trokken de studenten psychologie de afgelopen maanden al meermaals aan de alarmbel.

Uitgesteld 

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke stelt de invoer van het verplichte stagejaar nu met een jaar uit, antwoordde hij dinsdagmiddag op een vraag van Hervé Rigot (PS) in de Kamercommissie Gezondheid. “Ik begrijp de ongerustheid van studenten en universiteiten heel goed”, klonk het. “We hebben helaas vastgesteld dat het aanbod van erkend stagemeesters tot nu toe ontoereikend is.”

Concreet betekent dat dat de stage pas verplicht zal zijn voor de studenten die hun studies in het volgende academiejaar - 2022-2023 - afronden, en voor alle jaren daarna, verduidelijkte de Vooruit-vicepremier. De studenten die hun studies in het academiejaar 2016-2017 begonnen, moeten het stagejaar sowieso niet doen, los van het jaar waarin ze afstuderen. 

De administratie werkt nu aan een wetswijziging om het uitstel wettelijk zo snel mogelijk vast te leggen, zei Vandenbroucke nog. Zijn kabinet bekijkt ook of er een pilootproject gelanceerd kan worden.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten