Wachtlijsten bij Agentschap Integratie en Inburgering grotendeels weggewerkt

 

 ©  Jimmy Kets

De problematiek van wachtlijsten bij het Agentschap Integratie & Inburgering lijkt stilaan tot het verleden te behoren. Volgens directeur Jo De Ro, die dinsdag toelichting kwam geven in het Vlaams Parlement, heeft 90 procent van de inburgeraars zijn cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO) al afgerond, gestart of begint hij of zij binnenkort.

Bron: BELGA

“Het aantal cursusplaatsen is met ongeveer 20 procent gestegen en het aantal inburgeraars dat binnen de drie maanden kan starten, is verdubbeld”, aldus De Ro. “Het inburgeringsbeleid werd hervormd en de wachtlijsten aangepakt”, stelt minister van Samenleven Bart Somers.

Nieuwkomers in Vlaanderen moeten een inburgeringstraject volgen. Tot op heden bestond dit inburgeringstraject uit een cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO) en een cursus Nederlands. Vanaf dit jaar komen daar nog twee pijlers bij, namelijk verplichte inschrijving bij de VDAB binnen de twee maanden en minstens 40 uur optrekken met een Vlaamse buddy of stage lopen om een sociaal netwerk op te bouwen.

Jarenlang is er in Vlaanderen gediscussieerd over het bestaan van wachtlijsten bij het agentschap. Er was ook jarenlang onduidelijkheid over de cijfers. Er was in ieder geval een grote kloof tussen het aantal cursisten en het aantal beschikbare cursusplaatsen. Dat tekort liep zelfs op tot 9.500 plaatsen. 

90 procent voltooid

Op vraag van minister van Samenleven Bart Somers kwam het agentschap met een actieplan om dat historische tekort weg te werken. Sinds vorig jaar wordt ook gewerkt met duidelijke definities en cijfers.  Zo streeft het agentschap ernaar een cursus aan te bieden binnen de drie maanden nadat de nieuwkomer zijn inburgeringscontract ondertekend heeft. Wanneer men een cursus kan aanbieden binnen de zes maanden, dan spreekt men over een aanvaardbare termijn. Langer dan zes maanden wachten op een cursus noemt men niet-aanvaardbaar. 

Van de 25.953 lopende inburgeringstrajecten eind 2021, blijkt dat 90 procent van de inburgeraars hun cursus Maatschappelijke Oriëntatie inmiddels heeft afgerond (68 procent), opgestart (10 procent) of ingeschreven in een cursus (12 procent) begin 2022.

“We hebben extra leerkrachten MO aangeworven om het aantal cursussen te verhogen”, legt Jo De Ro uit. “Daarnaast hebben we stevig ingezet op een verdere digitalisering van onze cursussen. Dat maakt het volgen van een cursus in combinatie met een job eenvoudiger. Corona heeft de zaken niet bepaald gemakkelijker gemaakt, maar het zorgde op dit vlak wel voor een versnelling.”

Vlaams minister Somers spreekt van een “kentering” bij het agentschap. “Het aandeel inburgeraars dat binnen de drie maanden na ondertekening van hun inburgeringscontract kan starten met MO is nagenoeg verdubbeld in vergelijking met 2019, van 30 procent naar 59 procent. Het aantal mensen dat met een digitaal toestel werd geholpen om de les te volgen (4.700) steeg met 135 procent tegenover 2020 en geeft duidelijk aan dat digitalisering op kruissnelheid komt”, aldus nog Somers.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten