Vroegere burgemeester en schepenen pleegden geen strafrechtelijke fouten

Lode Hofmans, die tegenwoordig als onafhankelijke zetelt in de oppositie. 

Lode Hofmans, die tegenwoordig als onafhankelijke zetelt in de oppositie. ©  Sylvain Liekens

Ranst -

De rechtbank heeft voormalig burgemeester Lode Hofmans (nu onafhankelijk gemeenteraadslid) van Ranst en de oud-schepenen Roel Vermeesch (onafhankelijke) en Tine Muyshondt (CD&V) buiten vervolging gesteld. Een forensische audit en doorgedreven onderzoek brachten geen strafrechtelijke overtredingen aan het licht. De drie zijn blij met het eerherstel en wijzen op de impact die het hele onderzoek op hun carrière en gezin had.

Kristin Matthyssen

Onafhankelijk gemeenteraadslid Roel Vermeesch bracht op de gemeenteraad van maandag naar buiten dat de rechtbank de buitenvervolgingstelling heeft uitgesproken omdat er geen strafrechtelijke inbreuken werden gevonden. Hij vroeg aan het huidig bestuur om hiervoor een extra agendapunt bij hoogdringendheid aan de agenda toe te voegen. Vermeesch vroeg een rechtzetting door de gemeente in de pers. Maar de meerderheid vond de hoogdringendheid niet bewezen en stemde het punt weg. Mogelijk wordt het op de volgende gemeenteraad dan wel geagendeerd.

Uit zijn uiteenzetting bleek wel dat Vermeesch de huidige coalitie van N-VA en Groen het scheppen van een bepaald klimaat van stemmingmakerij verwijt. Hij vindt dat de geheimhouding destijds geschonden werd, toen eind augustus 2019 bekend raakte dat Audit Vlaanderen belangenvermenging door de vorige burgemeester en twee oud-schepenen in Ranst vermoedde en het rapport had overgedragen aan het parket. Dat de huidige meerderheidspartijen N-VA en Groen hierover communiceerden, ook naar het personeel toe, zit Vermeesch nog hoog.

Audit Vlaanderen, het agentschap van de Vlaamse overheid dat lokale besturen doorlicht, begon in oktober 2018 samen met een bedrijfsrevisor met de doorlichting van de gemeente Ranst. Een gevolg van meerdere meldingen over mogelijke onregelmatigheden die waren binnengekomen.

De drie geviseerde mandatarissen die uiteindelijk van belangenvermenging werden beticht waren voormalig burgemeester Lode Hofmans en twee ex-schepenen Roel Vermeesch en Tine Muyshondt (CD&V). De twee eersten werden naar aanleiding van het onderzoek door het nationaal bestuur van Open Vld uit de partij gezet en zetelen nu als onafhankelijke in de oppositie. Zij zouden aanwezig geweest zijn bij besprekingen en stemmingen over dossiers die hen persoonlijk of familieleden rechtstreeks aanbelangden. De gemeente stelde zelf ook een advocaat aan, omdat Ranst reputatieschade had geleden.

Tine Muyshondt. 

Tine Muyshondt. ©  Sylvain Liekens

Rond de oudejaarsperiode kregen de drie betrokkenen te horen dat het onderzoek is afgerond zonder verdere vervolging.

“En het is niet zo dat ze geen moeite hebben gedaan, want allerlei instanties hebben doorgedreven onderzoek gedaan”, zegt Roel Vermeesch. “Maar er was niks, het gerecht heeft ons zelfs nooit officieel in verdenking gesteld. Als ik zie hoe er tegenwoordig klachten worden ingediend bij Audit Vlaanderen, begin ik bijna te denken dat er een strategie achter zit van andere partijen die zich groter willen maken op de kap van anderen. Ik vind dit misbruik van overheidsinstanties. Wij kunnen tegen het verliezen van de verkiezingen, maar dit was andere koek.”

Ook in de Ranstse buurgemeente Zandhoven werd burgemeester Luc Van Hove vorig jaar met een forensische audit geconfronteerd in verband met de gemeentelijke verzekeringsportefeuille. Dit onderzoek bracht geen onregelmatigheden aan het licht, maar de burgemeester zei ook in de gemeenteraad dat dit onderzoek persoonlijk op zijn familie had gewogen.

Ook Tine Muyshondt (CD&V) sprak over de impact op haar gezin. “Ik ben tweeënhalf uur lang ondervraagd, gelukkig door een empathische dame. Ik moest zelf een advocaat nemen. Je leest dit wel eens in boeken en ziet het in een film, maar als je zelf zoiets meemaakt, is dat krenkend en wrang. Ik ben achttien jaar schepen geweest en ook provincieraadslid. Ik doe al meer dan 35 jaar aan gemeentepolitiek. We hebben een zaak. Af en toe werd ik erop aangesproken, maar gelukkig niet veel. Je kan je ook niet verdedigen als zoiets in de kranten verschijnt. Wat als mensen met wie ik vroeger heb vergaderd en samengezeten dit lezen?, dacht ik.”

Roel Vermeesch. 

Roel Vermeesch. ©  Jeroen Hanselaer

Lode Hofmans, achttien jaar burgemeester in Ranst en voordien 12 jaar schepen, werd het zwaarst ondervraagd, door drie verschillende gerechtelijke instanties. “Zelfs door rechercheurs vanuit Brussel”, zegt hij. “Ik heb heel mijn uitleg mogen doen. Prettig is anders, maar ik dacht: dat zal erbij horen zeker, als je dertig jaar onafgebroken in het schepencollege zetelt? Financieel heb ik er ook nadeel van ondervonden, omdat het toch een weerslag had op mijn beroepsactiviteiten. Ik ga met mijn advocaat bekijken of we nu verdere stappen gaan zetten. Maar ik wil niet procederen om te procederen.”

Hofmans is intussen 71. Hij kan het wel nog relativeren. “We zijn gezond, met mijn vrouw en kinderen is alles oké. Zo’n drama’s als met dat kindje Dean is iets helemaal anders. Het blijft wel moeilijk dat je niet weet wie je dit heeft aangedaan, want de namen van wie de klachten indienden, worden niet vrijgegeven.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten