Gemeentes zetten hun inwoners op (medicatie)schema

Een grootschalige campagne wijst vooral oudere Kempenaars er op dat het van groot belang is dat ze altijd een actuele medicatielijst op zak hebben, zeker wanneer ze in het ziekenhuis belanden. 

Een grootschalige campagne wijst vooral oudere Kempenaars er op dat het van groot belang is dat ze altijd een actuele medicatielijst op zak hebben, zeker wanneer ze in het ziekenhuis belanden. © RR

Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Olen, Vorselaar, Westerlo -

Met een grote campagne maken zeven gemeentes rond het Algemeen Ziekenhuis (AZ) Herentals de - vooral oudere - inwoners ervan bewust om altijd hun medicatieschema op zak te hebben. Dat is belangrijk in noodsituaties.

Hans Otten

Heb jij een medicatieschema? En heb je dat bij? Inwoners van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Olen, Vorselaar en Westerlo krijgen deze vragen de volgende maanden continu op hun boterham wanneer ze bij hun huisarts, apotheker of het Herentalse ziekenhuis langs gaan. Het doel van deze grootschalige sensibiliseringscampagne Gemeente Op Schema is precies om ervoor te zorgen dat de inwoners hun medicatieschema altijd op zak hebben. Dat is vooral van belang bij 65-plussers die dagelijks meer dan drie medicijnen per dag moeten innemen.

Het is niet toevallig dat het initiatief uitgaat van het AZ Herentals, dat daarin de volle steun krijgt van de Vereniging Huisartsen Zuiderkempen en de Kempische Farmaceutische Kring. “Wanneer mensen voor een dringende behandeling op onze spoeddiensten aankomen, is het van groot belang dat we weten welke medicatie de patiënt moet innemen, maar tegelijk ook wanneer hij al medicijnen heeft genomen. Pas dan kunnen we zelf in het licht van de adequate behandeling eventueel bijkomende medicatie toedienen. Sommige medicijnen hebben nu eenmaal een tegengestelde werking”, zegt dr. Filiep Bataillie, hoofdarts van het AZ Herentals.

Onvolledige lijst

“Uit een eigen bevraging bij bijna tweeduizend patiënten op de spoed blijkt dat slechts 30% van de mensen een medicatielijst bij heeft, bij amper 23% gaat het om actuele gegevens”, zegt klinisch ziekenhuisapotheker Karen Wijnants. “Patiënten kennen meestal hun medicatie wel uit het hoofd, maar in een stresssituatie zoals op de spoed kan dat tot fouten leiden. Anderen hebben een handgeschreven lijstje bij, maar dat kan ook onvolledig zijn of schrijffouten bevatten. Het is dus echt van groot belang dat iedereen een actuele medicatielijst op zak heeft of die geregistreerd heeft staan op mijngezondheid.be.”

Om de mensen daartoe te bewegen, rollen de zeven gemeentes rond het ziekenhuis, de huisartsen en apothekers vanaf nu een campagne met flyers, affiches, gratis medicatiedoosjes en een video op RTV uit. “De patiënt is in feite de belangrijkste partner om mee in te staan voor een goede zorgverlening”, zeggen huisarts Sara Nuyts en apotheker Toon Van Schoubroeck. “Wij helpen hen daarin. De artsen schrijven de medicatie voor, apothekers vullen eventueel aan met vitaminen en supplementen.”

De partners sleutelen al jaren aan bewustwordingscampagnes, maar die liepen door corona wat vertraging op. “Onze bevolking veroudert en zij nemen traditioneel meer medicatie in, zonder altijd goed te weten wat of waarvoor”, zegt burgemeester Lieven Janssens (Actiev) van Vorselaar. “Daarom willen wij ook als gemeentebesturen graag onze kanalen gebruiken om meer mensen ‘op schema’ te krijgen. Daarin kunnen we ook meer aanklampend werken, zoals via onze lokale dienstencentra.”

www.mijngezondheid.be
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten