2021 telde minder verkeersongevallen, -slachtoffers én -overtredingen in zone Geel-Laakdal-Meerhout

Bij een ongeval met een auto, een schoolbus en een motorrijder op de Industrielaan in Geel kwam vorige zomer de automobiliste om het leven. 

Bij een ongeval met een auto, een schoolbus en een motorrijder op de Industrielaan in Geel kwam vorige zomer de automobiliste om het leven. © Hans Otten

Geel, Laakdal, Meerhout -

Met 225 gewonden bij 163 verkeersongevallen noteert de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout in 2021 bij de laagste aantallen in de laatste jaren. Er vielen wel vier dodelijke slachtoffers op de lokale wegen te betreuren.

Hans Otten

Het aantal verkeersongevallen waarbij betrokkenen verwondingen oplopen alsook het totaal aantal gewonden kent in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout (GLM) al sinds 2017 een dalend verloop. Al moeten we daarbij 2020 in feite buiten beschouwing laten: in dat jaar doken de cijfers flink naar beneden, maar dat heeft deels te maken met het feit dat er tijdens de eerste coronalockdown gedurende een tijdje geen niet-essentiële verkeersverplaatsingen toegelaten waren. Weinig verkeer levert ook weinig ongevallen op.

Zwakke weggebruikers

“Wanneer we de cijfers van 2021 dan vergelijken met 2019 zien we bij zowel de verkeersongevallen als bij de verkeersslachtoffers een daling van 5%”, zegt korpschef Dirk Van Aerschot van politiezone GLM. “43% van de verkeersslachtoffers in 2021 waren kwetsbare weggebruikers (voetgangers, fietsers en motorrijders, red.). In 2020 was dit nog 51%. 76 personen van deze groep raakten lichtgewond, twintig slachtoffers zwaargewond, en één motorrijder overleefde het ongeval niet. Met 74% waren fietsers de grootste groep kwetsbare verkeersslachtoffers, maar de ernst van de verwondingen lag wel het hoogst bij de motorrijders.”

Bij dertien (net geen 8%) van de verkeersongevallen met gewonden was er alcohol in het spel. Driekwart van deze bestuurders die onder invloed reden, waren mannen en twee derde tussen de 30 en 50 jaar.

Minder te snel

Opvallend is dat de politie in 2021 17% minder verkeersinbreuken vaststelde dan in coronajaar 2020. “Hoewel de snelheidsovertredingen (45.667) nog altijd 90% van de verkeersinbreuken (50.932) uitmaken, is de daling vooral het gevolg van minder snelheidsboetes.” Het korps voerde 176.626 bemande snelheidscontroles uit - 8% meer dan in 2020 -, maar met 16.249 betrapte overtreders ligt dat aantal bijna 15% lager dan in 2020. Bij de verschillende trajectcontroles in het werkgebied liepen vorig jaar 32.538 bestuurders tegen de lamp, een daling met 12% tegenover 2020.

Minder snelheidsduivels is een positief gegeven, maar het aantal bestuurders dat zich met een glaasje op achter het stuur liet betrappen, steeg dan weer van 2% in 2020 naar 4% in 2021. Zestig van hen moesten hun rijbewijs voor vijftien dagen inleveren, 42 bestuurders verloren het hunne omdat ze onder invloed van drugs reden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten