CD&V Putte kritisch over toekomst van oude zuivelfabriek: “Aanvraag strookt niet met RUP”

Raadslid Glenn Smets van oppositiepartij CD&V aan de oude zuivelfabriek Sint-Isidoor op de Waversesteenweg. 

Raadslid Glenn Smets van oppositiepartij CD&V aan de oude zuivelfabriek Sint-Isidoor op de Waversesteenweg. © rr

Putte -

Oppositiepartij CD&V Putte maakt zich zorgen over een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning op de site van de voormalige zuivelfabriek Sint-Isidoor. Volgens hen voldoet die niet aan het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Raadslid Glenn Smets roept het college op om ‘de enige juiste beslissing’ te nemen. “Als deze aanvraag niet wordt rechtgezet, blijven de projectontwikkelaars baas in onze gemeente”, meent hij.

Kristof Van Rompaey

De omgevingsvergunning voor de site op de Waversesteenweg gaat over het bouwen van twee meergezinswoningen met in totaal veertig wooneenheden, het oprichten van een vrijstaande pergola en de aanleg van verhardingen. De voormalige zuivelfabriek en een eengezinswoning op de Waversesteenweg 10 moeten daar eerst voor worden afgebroken.

“Maar de aanvraag strookt totaal niet met de wettelijke voorschriften uit het RUP ‘herbestemming achterhaalde ambachtzones in de kern’”, stelt raadslid Glenn Smets (CD&V). “De maximale hoogte van gebouw B zal 13,85 meter bedragen, ver boven alle wettelijke afmetingen. Ook de woondichtheid zal toenemen tot 74 woningen per hectare, terwijl de opgenomen richtdichtheid in het RUP spreekt over vijftien woningen per hectare.”

‘ApPuttement’

“Met CD&V roepen we het college op om de vergunningsaanvraag, samen met alle ingediende bezwaren, grondig te evalueren en de enige juiste beslissing te nemen”, zegt Smets. “Als deze aanvraag niet wordt rechtgezet, blijven de projectontwikkelaars baas in onze gemeente en kunnen we het woord appartement beter vervangen door apPuttement.”

“Volgens de Vlaamse stadsmonitor maken appartementen in Putte 17,5% uit van het totale woningaanbod. In Vlaanderen ligt dat op 28,1%. Wij zijn dus ook in de regio een middenmotor op dat gebied”, weerlegt schepen van Ruimtelijke Ordening Peter De Vooght (N-VA). “Bovendien zijn appartementen een oplossing voor vergrijzing, gezinsverdunning en een opstap naar de woningmarkt voor jongeren. Ruimtelijk gezien hebben ze het voordeel dat we geen open ruimte moeten innemen. Het gaat ook grotendeels over vervangbouw: oudere gebouwen die aan geen enkele norm meer voldoen, worden vervangen door ruimtezuinige en energievriendelijke woongelegenheden dicht bij de kern. Tot slot varen de lokale economie, en dan vooral de kleinhandelszaken, wel bij verstandige verdichting.”

Meerwaarde

Over de lopende bouwaanvraag kan de schepen nog niet veel meer kwijt. “Alle externe adviezen van brandweer, toegankelijkheid, milieu en mobiliteit moeten nog vervolledigd worden. Daar kunnen we dus geen uitspraken over doen”, stelt hij. “De aanvraag is eveneens besproken op de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro). Ook dat advies zal deel uitmaken van de aanvraag. Vervolgens schrijft onze dienst een advies waarin de wettelijkheid aan bod komt. Pas daarna kunnen we een overwogen beslissing nemen. Alleszins hopen wij dat deze site in de toekomst onder handen kan genomen worden en een meerwaarde kan betekenen voor de dorpskern.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten