Plannen voor zeven nieuwe windmolens in Loenhout, Hoogstraten en Brecht

De gele stippen zijn de bestaande windmolens. De rode duiden de plaatsen aan waar de heibaartmolens zijn gepland.

De gele stippen zijn de bestaande windmolens. De rode duiden de plaatsen aan waar de heibaartmolens zijn gepland. © heibaartmolens

Wuustwezel -

Aspiravi NV, Luminus, Elicio en Mega Windy hebben een aanvraag ingediend om nieuwe windmolens te bouwen in Loenhout, Brecht en Hoogstraten. Deze molens sluiten aan bij de bestaande windmolens langs de E19.

Aspiravi NV heeft een aanvraag ingediend tot het bouwen en exploiteren van twee windturbines in de Vlamingstraat in Hoogstraten en Weilandweg in Loenhout. Het provinciebestuur is bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag. Bij de aanvraag is een milieueffectrapport gevoegd dat nog goedgekeurd moet worden. Het openbaar onderzoek loopt tot 25 januari. Je kan het dossier na afspraak inkijken bij de dienst Omgeving van het lokaal bestuur Wuustwezel. Je kan het ook inzien bij de stad Hoogstraten of digitaal via het omgevingsloket van Wuustwezel.

Deze windmolens sluiten aan bij de exemplaren die er al staan langs de E19 en de hogesnelheidslijn. De geplande windturbines zullen een hoeveelheid groene stroom produceren die gelijkstaat aan het gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik van ongeveer 12.300 gezinnen. Ze zullen de CO²-uitstoot met 17.900 ton per jaar verminderen.

De nieuwe windmolens sluiten aan bij de bestaande turbines in Wuustwezel en Brecht.

De nieuwe windmolens sluiten aan bij de bestaande turbines in Wuustwezel en Brecht. © Neel Vermeiren

Heibaartmolens

Daarnaast is er nog een tweede project dat Luminus, Elicio en Mega Windy aanvragen. Zij willen met het project Heibaartmolens, genoemd naar de streek Heibaart, in totaal vijf windmolens bouwen ter hoogte van de Henxbroek en Wehaegensche Heyde in Brecht en ter hoogte van de Weilandweg, Brandweg, Meirenweg, Sluiskensweg en Sint-Lenaartseweg in Wuustwezel. Het gaat om twee windmolens op het grondgebied van Brecht en nog eens drie op het grondgebied van Wuustwezel. De windmolens krijgen een maximale hoogte van 230 meter. De windmolens zouden energie opwekken voor 14.700 gezinnen. Bij de aanvraag is een milieueffectrapport gevoegd dat nog goedgekeurd moet worden. Het openbaar onderzoek loopt tot 17 februari. Je kan het dossier digitaal inkijken via het omgevingsloket.

Op dinsdag 25 januari wordt er om 19.30u een digitale infovergadering georganiseerd voor de inwoners van Brecht en Wuustwezel. Hiervoor plaatsen de aanvragers op de dag van de vergadering een link hun website. vw

www.heibaartmolens.be
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten