Financiële waakhond waarschuwt: “Let op voor aantrekkelijke kredietvoorstellen”

 

 ©  Shutterstock

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van niet-vergunde kredietgevers die consumenten valse kredieten aanbieden. Na het betalen van zogezegde ‘kosten’ voor het aangaan van het krediet, verdwijnen de oplichters met de noorderzon.

mtm

De FSMA heeft de voorbije maanden 36 frauduleuze kredietverstrekkers geïdentificeerd, die via het internet valse kredieten aanbieden aan Belgische consumenten. “Consumenten komen op verschillende manieren in contact met de aanbieders: ze worden ongevraagd gecontacteerd via e-mail of sociale media als Facebook en WhatsApp of ze vinden advertenties op het internet.”

In de praktijk gaat het om valse kredieten die worden aangeboden om consumenten geld af te troggelen. De oplichters doen zich daarbij voor als vergunde kredietgevers of ingeschreven kredietbemiddelaars en deinzen er niet voor terug om namen of logo’s te gebruiken van bekende kredietinstellingen. In dit geval is er sprake van ‘cloned firm’-fraude.

Kosten betalen

De oplichters bieden leningen aan tegen zeer gunstige voorwaarden. Zo beweert de kredietverstrekker bijvoorbeeld dat hij grote bedragen uitleent tegen een lage rentevoet. Hij beweert ook dat hij niet zal controleren of de consument een wanbetaler is en in het verleden leningen is aangegaan die hij niet kon terugbetalen.

“Consumenten die ingaan op hun aanbieding krijgen de vraag om eerst een aantal kosten, verbonden aan het krediet, te betalen”, luidt het nog bij de financiële waakhond. “Dat kan bijvoorbeeld een verzekeringspremie zijn, die de kredietgever moet indekken tegen het niet-terugbetalen van de lening, dossierkosten, administratieve kosten... Dat zijn echter louter fictieve kosten.”

Zodra de consumenten die zogezegde kosten betalen, verdwijnt de ‘kredietgever’ met de noorderzon en is het nagenoeg onmogelijk om de gestorte bedragen te recupereren. De FSMA raadt dan ook absoluut af om in te gaan op dit soort kredietaanbiedingen.

De ondernemingen die op onregelmatige wijze actief zijn en waarvoor de FSMA het publiek waarschuwt, zijn de volgende:

  • Allright Company (https://allright-company.com/)
  • BDPM (https://bdpm-group-bank.com/)
  • Best Lening (https://best-lening.com/)
  • BPI krediet (https://bpikrediet.com/)
  • Carrefourdupret (https://www.carrefourdupret.com/)
  • CEFIPRO (https://www.cefipro-kredietfinanciering.com/)
  • Credit Conso Cash (https://credit-conso-cash.com/nl)
  • Eight88 Griffins (https://888griffins.com/)
  • Euno-Krediet (https://euno-kredit.com/)
  • Fiata-Geld (https://www.fiata-geld.com/)
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten