Boom overweegt samenscholingsverbod in Kruiskenslei: “Het moet gedaan zijn met die asociale hangjongeren”

Lokaal bestuur, de politie en buurtbewoners slaan de handen in mekaar om de overlast in de wijk Kruiskenslei aan te pakken. 

Lokaal bestuur, de politie en buurtbewoners slaan de handen in mekaar om de overlast in de wijk Kruiskenslei aan te pakken. © Patrick De Roo

Boom -

Straatracen, dealen, een hoop zwerfvuil: de samenlevingsproblemen in de wijk Kruiskenslei in Boom waren het voorbije halfjaar danig geëscaleerd. Het lokaal bestuur heeft daarom samen met de politiezone Rupel en GoedWonen.Rupelstreek een actieplan uitgewerkt. Er wordt zelfs de hulp van Nederlandse experten ingeroepen.

Afgelopen zomer werd nog een dieptepunt bereikt met een hondje dat, volgens de eigenaar, opzettelijk door een van de hangjongeren met zijn scooter werd doodgereden. De aanhoudende problemen zorgden bij de buurtbewoners voor een groot onveiligheidsgevoel.

“De voorbije weken hebben we hierover wekelijks overleg gepleegd met de directeur en voorzitter van GoedWonen.Rupelstreek en de preventiedienst HIER!”, verklaart burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Daaruit zijn alvast de eerst acties naar voren gekomen om het asociale gedrag van een aantal hangjongeren en een zeer kleine groep bewoners aan te pakken. We gaan voor een multidisciplinaire aanpak. Naast een aantal onmiddellijke maatregelen om de sociale controle op te voeren en daders te kunnen vatten, wordt ook een buurtinformatienetwerk opgericht en schakelen we de hulp van een externe organisatie in.”

In de wijk werden blokken als verkeersremmers geplaatst om het racen tegen te gaan.

In de wijk werden blokken als verkeersremmers geplaatst om het racen tegen te gaan. © Patrick De Roo

Wat de onmiddellijke maatregelen betreft, gaat het onder meer om het snoeien van te dichte begroeiing, het plaatsen van verkeersremmers om het racen tegen te gaan, het plaatsen van tijdelijke camera’s en een wijkagent die zich nog specifieker op de buurt gaat richten. “Bewoners die zich asociaal gedragen worden er ook sneller op aangesproken, met mogelijke uitzetting tot gevolg, Er wordt voortaan een steviger lik-op-stukbeleid gevoerd,” verzekert de burgemeester.

“Deze eerste maatregelen hebben al een positief effect. Er worden niet alleen minder inbreuken vastgesteld, verschillende partijen gaven al aan dat de overlast is afgenomen.”

Ook Guy Dassonville en Johnny Verbruggen die als (co-)coördinator hun schouders onder het nieuwe buurtinformatienetwerk KaDrie zetten, hebben de indruk dat de situatie is verbeterd. “Het racen is alleszins al van de baan. Het wegnemen van begroeiing zodat ze zich minder kunnen ‘verstoppen’ lijkt ook zijn effect te hebben.”

“Het buurtinformatienetwerk beperkt zich niet tot alleen de wijk, maar aan beide zijden van de N177/A12, vanaf de westkant van het park tot aan de grens met Niel, vanaf de ’s Herenbaan tot aan de Beukenlaan”, geeft Koen Eggers, coördinator bij de politiezone Rupel mee.

Nederlandse expertise

Als laatste wordt ook de hulp ingeroepen van de organisatie Urban Senses uit Nederland die expertise heeft in positieve gedragsbeïnvloeding. “Ze gaan op zoek naar de motivatie van diegenen die voor overlast zorgen, welke factoren voor die overlast zorgen en voorstelllen doen om op een constructieve manier aan een oplossing te werken”, vertelt An Pues, diensthoofd van preventiedienst HIER!. “Volgende week gaan we met hen en enkele bewoners de buurt verkennen en vooral de burgers aan het woord laten. Het moet van hen uit komen. Zij moeten opnieuw het gevoel krijgen dat de buurt van hen is.”

Dat het het bestuur menens is, blijkt uit de afsluitende woorden van de burgemeester. “Als blijkt dat al deze inspanningen niet volstaan, houden we nog een stok achter de deur. We hopen dat het zover niet moet komen, maar desnoods stellen we een samenscholingsverbod in. Het moet hier gedaan zijn”, stelt hij onverdroten.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten